a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweantykorozyjne i ogniochronneTest w komorze solnej – normy i modyfikacje

Test w komorze solnej – normy i modyfikacje

Podstawowa wersja testu w komorze solnej to badanie z udziałem solanki – wodnego roztworu chlorku sodu. Istnieje jednak cały szereg modyfikacji tego testu, wykorzystujących dodatkowe substancje aby zaostrzyć jeszcze warunki panujące w komorze. Szczegółowy opis poszczególnych badań znaleźć można w normach.

test w komorze solnej

Fot. Wikimedia Commons

Badanie w rozpylonej obojętnej solance określane jest skrótem NSS (ang. Neutral Salt Spray). Jest ono wyjściową wersją testu, który można jednak na różne sposoby modyfikować.

Zmieniając odpowiednio parametry badania możemy odtworzyć w pewnym stopniu warunki naturalne. Na przykład manipulowanie temperaturą w zakresie 30-40°C i wilgotnością między 50 a 95% pozwala częściowo odtworzyć warunki korozji atmosferycznej w klimacie morskim.

Badanie w komorze solnej z dodatkiem kwasu octowego (kwaśna mgła solna) nazywamy testem AASS (ang. Acetic Acid Salt Spray). Wariant z kwasem octowym i z dodatkiem miedzi jako przyspieszacza nazywany jest CASS (ang. Copper Accelerated Salt Spray). Skrótem SWAAT określa się natomiast badanie w wodzie morskiej (ang. Sea Water Acetic Acid Test).

Jeśli chodzi o normy dotyczące tego badania, należą do nich obowiązujący w Polsce standard PN-EN ISO 9227:2012E, amerykański ASTM B117-11 i niemiecki DIN50021. Prócz tego organizacja ASTM opublikowała też dodatkowe normy dla testu CASS (ASTM B 368-09) i dla zmodyfikowanych badań w komorze solnej (ASTM G 85-11). Pierwszy z tych standardów jest przeznaczony przede wszystkim do badań dekoracyjnych powłok nikiel/chrom lub miedź/nikiel/chrom na podłożach stalowych, plastikowych albo na stopach cynku lub aluminium. Drugi zaś uwzględnia prócz standardowej wersji testu także badanie AASS, SWAAT oraz test z udziałem SO2.

Opracowano na podstawie:
[1] Stalenierdzewne.pl
[2] Przyspieszone badanie laboratoryjne w obojętnej mgle solnej, Politechnika Szczecińska
[3] ASTM