a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPosts Tagged "elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna EIS"

Badacze uzyskali powłokę, dodając nanocząstki ZnO do hybrydowej macierzy akrylowo-silikonowej. Powstał w ten sposób hydrofobowy nanokompozyt, który poddano szczegółowym badaniom. Strukturę

Badacze z Chińskiego Centrum Badań Morskich postanowili sprawdzić zależność między skutecznością powłoki antykorozyjnej a gęstością jej usieciowania oraz siłą adhezji

W badaniach wykorzystano powłoki epoksydowe i poliuretanowe, które zawierały związek nazywany Pani-DBSA (polianilinę domieszkowaną kwasem dodecylobenzenosulfonowym). Pełnił on w układzie

EIS to metoda badawcza, która polega na zaburzeniu układu (w tym wypadku pary powłoka-podłoże) sygnałem elektrycznym i obserwacji uzyskanej odpowiedzi.