a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweantykorozyjne i ogniochronneNowa antykorozyjna powłoka z nanocząstkami ZnO

Nowa antykorozyjna powłoka z nanocząstkami ZnO

Naukowcy odkryli nową nanokompozytową powłokę, która ma doskonałe właściwości antykorozyjne. To farba akrylowo-silikonowa z dodatkiem nanocząstek ZnO.

antykorozyjna powłoka nanocząstki ZnO

Fot. cortixxx / pixabay.com

Badacze uzyskali powłokę, dodając nanocząstki ZnO do hybrydowej macierzy akrylowo-silikonowej. Powstał w ten sposób hydrofobowy nanokompozyt, który poddano szczegółowym badaniom.

Strukturę chemiczną zbadano przy pomocy spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), morfologię – przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej z emisją polową. Zwilżalność określono poprzez pomiar kąta zwilżania. Kolejnym etapem był test odporności na korozję. W ramach niego powleczoną próbkę poddano na 60 dni działaniu 3,5% roztworu NaCl i wykorzystano elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną.

Potwierdzono, że dodatek ZnO znacznie poprawił właściwości antykorozyjne powłoki. Najlepsze – i zarazem najwyższy kąt zwilżania, 95,6° – uzyskano w przypadku formuły zawierającej 3% ZnO. Eksperyment opisano w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Journal of Coatings Technology and Research”.

Źródło: european-coatings.com