a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweŚnieżka przejmuje pakiet większościowy w spółce Rafil

Śnieżka przejmuje pakiet większościowy w spółce Rafil

Objęciem 61% akcji w ramach transakcji wycenionej na 2,5 miliona złotych zakończyły się rozmowy pomiędzy Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka SA a Radomską Fabryką Farb i Lakierów SA.

Śnieżka Rafil

Zakład produkcyjny FFiL Śnieżka. Fot. arch. Śnieżka

Decyzją Zarządu Śnieżki z dn. 16 lutego 2018 roku Radomska Fabryka Farb i Lakierów dołączyła do Grupy Kapitałowej Śnieżka, skupiającej od teraz 7 spółek, z dominującą rolą spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Podjęta przez władze Rafilu decyzja o złożeniu propozycji  objęcia akcji nowej emisji związana była z trudną sytuacją finansową w jakiej znalazła się spółka, a Śnieżka jako silny polski producent, dobrze znający realia rynku, była dla Rafilu naturalnym kandydatem do przedłożenia oferty sprzedaży. Przejęcie pozwoli Śnieżce na wzmacnianie swojego portfolio wyrobów do ochrony metalu, a podstawą decyzji zakupowej było dostrzeżenie istotnych możliwości synergii pomiędzy obydwoma podmiotami.

Śnieżka obejmie 2 500 000 (słownie: dwa i pół miliona) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł, będących akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja nowej emisji serii E daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku transakcji, po jej rejestracji, Śnieżka będzie dysponowała 60,95% kapitału akcyjnego Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów. Objęte akcje będą dawały Śnieżce prawo do więcej niż 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA, komentuje:

Transakcja była poprzedzona intensywnym audytem. Wnioski, wśród których najistotniejszym jest konieczność pilnej restrukturyzacji Spółki, posłużą nam w usprawnianiu zarządzania nią, a tym samym w dążeniu do optymalizacji  generowanych przez nią kosztów w stosunku do przychodów. Przewidujemy także stopniowe wzmacnianie obecności zakupionej marki w swoich kanałach sprzedaży.

Jak zapowiada Prezes Śnieżki, kolejnym etapem inwestycji będzie dążenie do zwiększenia pakietu akcji poprzez skup tych będących obecnie w rękach pracowników. Podjęta decyzja inwestycyjna jest spójna z ambitnymi planami sprzedażowymi Śnieżki wynikającymi ze strategii zakładającej dynamiczny rozwój i zwiększanie udziałów rynkowych zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

Śnieżka Rafil

Fot. arch. Śnieżka

Zgodnie z zapowiedziami inwestycja otworzy możliwości wdrożenia nowoczesnych rozwiązań i procesów optymalizacyjnych w radomskim zakładzie, co da podstawy do lepszego wykorzystania jego mocy produkcyjnych. Oczywistym efektem tej transakcji jest również transfer know-how między obydwoma podmiotami, ukierunkowany na generowanie innowacyjnych rozwiązań produktowych.

Marka Rafil to na polskim rynku jeden z najbardziej rozpoznawalnych brandów w kategorii wyrobów antykorozyjnych, z silnymi kompetencjami m.in. w zakresie produktów do zabezpieczania metalowych pokryć dachowych. Wyroby te produkowane są w zakładzie o 100-letniej tradycji, zatrudniającym obecnie ok. 120 osób. W 2016 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży wyrobów na poziomie około 20 mln zł.

Śnieżka, będąca jednym z liderów rynku farb w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej to nowoczesna marka inwestująca w innowacyjne rozwiązania, między innymi w zakresie R&D czy technologii produkcji. W 2016 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wygenerowała przychody ze sprzedaży o wartości 575,5 mln zł.

Za kontakty z mediami odpowiada:

FFiL Śnieżka SA:

Aleksandra Małozięć

Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej

Tel. (14) 680 54 83

Fax (14) 680 54 14

Tel. kom. 667 660 399

aleksandra.maloziec@sniezka.com

RedPen Public Relations:

Izabela Oko

Tel. (22) 781 40 51

Tel. kom. 533 502 029

izabela.oko@redpen.pl