a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneSkład farby wpływa na uwalnianie nanocząstek

Skład farby wpływa na uwalnianie nanocząstek

Nanocząstki jako składniki farb są ostatnio naprawdę gorącym tematem. Ukazała się właśnie kolejna praca na ich temat, w której włoscy i francuscy naukowcy stwierdzają, jak na uwalnianie nanocząstek krzemionki wpływa zawartość pigmentu i spoiwa w farbie.

uwalnianie nanocząstek

Fot. rocanonz (rgbstock.com)

Badacze z włoskiego Venice Research Consortium i firmy GFC Chimica oraz francuskiego CEA Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives założyli, że skład farby może wpływać na wielkość i ilość uwalnianych cząstek nanokrzemu. Zbadali więc odcieki farb o różnym składzie i na tej podstawie stwierdzili, co sprzyja uwalnianiu nanocząstek do środowiska.

Oto wnioski, jakie wysnuli:

  • wysokie stężenie objętościowe pigmentu (ang. Pigment Volume Concentration – PVC) sprzyja uwalnianiu Si do środowiska,
  • wysoka zawartość spoiwa redukuje uwalnianie Si do środowiska (co można tłumaczyć tym, że duża ilość spoiwa tworzy szczelną sieć, zatrzymującą nanokrzemionkę w powłoce).

Naukowcy twierdzą, że odpowiednio dostosowując proporcje składników farby można kontrolować uwalnianie nanocząstek do otoczenia. Wyniki swoich badań opublikowali w czasopiśmie Science of The Total Environment.

Źródło: european-coatings.com