a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweŚcierniwo do piaskowania – przepisy BHP

Ścierniwo do piaskowania – przepisy BHP

Piaskowanie, czyli czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi, jest bardzo ważną operacją poprzedzającą malowanie. Jest konieczne, jeśli chcemy uzyskać dobrze przylegającą i pozbawioną wad powłokę. Niestety owiane jest ono złą sławą. Niebezpieczne, groźne dla zdrowia, wymaga największej ostrożności i specjalistycznej ochrony... Jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii to rodzaj stosowanego ścierniwa.

ścierniwo piaskowanie

Fot. Wikimedia Commons

Przepisy dotyczące ścierniwa stosowanego przy obróbce strumieniowo-ściernej zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156). Cały Rozdział 2 tego dokumentu koncentruje się na czyszczeniu powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi.

Piaskowanie – dobór ścierniwa

O tym, jakie tworzywa bywały już stosowane w roli ścierniwa i jakie miało to konsekwencje dla zdrowia pracowników pisaliśmy w tekście Piaskowanie wciąż niebezpieczne. Rozporządzenie Ministra zezwala na wykorzystanie ścierniw metalowych takich jak śrut staliwny lub żeliwny albo cięty drut stalowy. Wśród dozwolonych ścierniw niemetalowych znajdują się natomiast piaski kwarcowe (ale tylko w metodach pneumatycznych mokrych i wilgotnych!), elektrokorund, ścierniwa odpadowe (żużel), rozdrobnione skały i minerały, a także ścierniwa wytworzone sztucznie.

Fot. Wikimedia Commons

Istnieją jednak pewne ograniczenia. Niektóre ścierniwa stwarzają ryzyko pylicy, dlatego przy ich stosowaniu trzeba zachować szczególną ostrożność. Należą do nich piasek kwarcowy (dlatego zabrania się stosowania piasku suchego) oraz rozdrobnione skały i minerały zawierające wolną krzemionkę, w przypadku których konieczne jest kontrolowanie stężenia pyłu w pomieszczeniu. Wartości graniczne, które nie mogą zostać przekroczone, podane są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833). Resztek ścierniwa należy się pozbyć, oddając je do regeneracji lub utylizacji. Ważne, by odpadów pozbywać się na bieżąco – każdego dnia.