a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneRynek żywic pod presją przepisów

Rynek żywic pod presją przepisów

Nowe, restrykcyjne przepisy dotyczące produktów chemicznych silnie kształtują dzisiejszy rynek żywic. Z jednej strony promują niektóre segmenty rynku, takie jak technologie wodorozcieńczalne, z drugiej – decydują o tym, które regiony rozwijają się szybciej niż inne.

Fot. shaneclements / pixabay.com

Zgodnie z prognozami ekspertów Markets and Markets rynek żywic do powłok, wart obecnie 53,9 mld $, w roku 2027 ma osiągnąć wartość 70,9 mld $. Oznacza to wzrost CAGR na poziomie 5,7%. Rynek najbardziej napędzać będzie branża architektoniczna, zwłaszcza w Azji i Pacyfiku.

Co napędza rynek?

Wartość nowych inwestycji w branży budowlanej w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła – w roku 2014 wynosiła 9,5 bln $, zaś w roku 2018 już 11,4 bln $. W związku z rozrostem populacji, postępującą urbanizacją oraz nowymi technologiami trend ten będzie się nadal utrzymywał. Intensywny rozwój budownictwa przewidywany jest w Chinach, Indiach oraz USA.

Druga ważna branża napędzająca rynek farb i lakierów, a tym samym żywic, to motoryzacja. W związku z coraz wyższym poziomem życia rośnie zapotrzebowanie na nowe samochody – produkuje się ich coraz więcej, głównie w zakładach w Azji (Chiny, Indie, Tajlandia, ale również Brazylia). Wzrasta więc popyt na lakiery samochodowe OEM i żywice do ich produkcji.

Co wstrzymuje rynek?

Problemy gospodarcze, które dotknęły ostatnio kraje Europy, Japonię oraz Stany Zjednoczne nie pozostają jednak bez wpływu na państwa rozwijające się. Związany z tym spadek zapotrzebowania na żywice – zwłaszcza w branży samochodowej, mebli przemysłowych oraz sprzętu AGD – doprowadził m.in. do wzrostu cen surowców.

Rozwój rynku w Europie i Ameryce Północnej do pewnego stopnia ograniczają również obowiązujące przepisy dotyczące produktów chemicznych. Regiony świata, gdzie obowiązują mniej restrykcyjne regulacje – na przykład Azja – stwarzają więc więcej możliwości dla producentów.

Segmenty i regiony

Produkty rozpuszczalnikowe definitywnie już straciły swoją dominującą pozycję na światowym rynku żywic – w 2021 roku ich udział pod względem wartości wynosił już tylko 25,9%. Dominowały natomiast technologie wodorozcieńczalne (56,9%). Również ten trend będzie się utrzymywał w najbliższych latach – systemy rozpuszczalnikowe będą coraz bardziej tracić na rzecz wodorozcieńczalnych, proszkowych oraz sieciowanych radiacyjnie.

Najszybciej rozwijającym się regionem na światowym rynku – z powodów, o których mowa była już powyżej – jest Azja i Pacyfik. W ciągu ostatniej dekady rynek ten doświadczył znaczącego wzrostu. W prognozowanym okresie (2022–2027) szczególnie szybko rozwijającym się rynkiem ma być Bangladesz.

Najważniejsi producenci

W raporcie wymienieni zostali również najważniejsi gracze na światowym rynku żywic. Są to Arkema (Francja), BASF (Niemcy), Covestro (Niemcy), Allnex (Niemcy) oraz Dow (USA). Znajdująca się na szczycie listy Arkema posiada 141 zakładów produkcyjnych w różnych częściach świata: 60 w Europie, 39 w Ameryce Północnej, 27 w Azji oraz 15 w pozostałych regionach. Dysponuje też 15 ośrodkami rozwojowo-badawczymi, w których zatrudnia 1600 badaczy i technologów.

Źródło: MarketsandMarkets