a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneREACH – bezpieczne chemikalia w UE

REACH – bezpieczne chemikalia w UE

Od 1 czerwca 2007 roku producentów i użytkowników chemikaliów (w tym również farb) w krajach UE obowiązuje rozporządzenie REACH. Dotyczy ono rejestracji, badań i autoryzacji (Registration, Evaluation, Authorization) środków chemicznych, aby na rynek trafiały tylko te w pełni nieszkodliwe dla zdrowia i bezpieczne dla środowiska.

fot. vierdrie (rgbstock.com)

Przed wprowadzeniem rozporządzenia kwestię niebezpiecznych związków chemicznych regulowało częściowo kilka różnych dokumentów. Skutkowało to lukami w kontroli wprowadzanych do obrotu chemikaliów i przez długie lata w Europie produkowano i sprzedawano – nierzadko w dużych ilościach – nieprzebadane lub przebadane tylko pobieżnie wyroby, które mogły mieć niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. REACH stanowi ujednolicenie dotychczasowych przepisów i jasno formułuje, jakie środki ostrożności muszą być zachowane przy wytwarzaniu chemikaliów oraz jakie wymagania tego typu produkty muszą spełniać.

Zgodnie z dokumentem koncerny chemiczne mają obowiązek dokładnie przebadać swój produkt przed wprowadzeniem na rynek i udowodnić, że jest on nieszkodliwy i przyjazny środowisku, a w razie ryzyka związanego z jego użytkowaniem – poinformować o tym. Pośrednio REACH zachęca wytwórców do poszukiwania innowacyjnych proekologicznych rozwiązań i zwiększania konkurencyjności oferowanych przez nich środków chemicznych. Podpowiada również przyjazne środowisku alternatywy, jeśli tylko są akurat dostępne.

Poddany badaniu produkt musi się znaleźć (wraz z pełnym opisem i wymaganymi środkami ostrożności) w bazie danych prowadzonej przez Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach. Organizacja ta jest punktem centralnym całej sieci REACH – to ona zajmuje się koordynacją badań chemikaliów i ona prowadzi bazę zawierającą wszystkie wymagane informacje o dopuszczonych do użytku wyrobach. Dzięki bazie klienci mogą przed zakupem dowiedzieć się więcej na temat produktu, którym są zainteresowani, oraz o ryzyku związanym z jego stosowaniem. W ten sposób użytkowanie chemikaliów staje się w pełni bezpieczne.

Zawarte w rozporządzeniu przepisy dotyczą oczywiście wyrobów i technologii stosowanych w przemyśle, ale nie tylko. Również środki czyszczące, farby dekoracyjne, a także ubrania, meble i sprzęt elektroniczny są przedmiotem regulacji REACH. Przestrzegać ich muszą więc zarówno wytwórcy chemikaliów, jak i importerzy (niezależnie od tego, czy sprowadzają same surowce czy gotowe produkty) oraz firmy jedynie użytkujące środki chemiczne do swoich celów.