a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPigmenty i dodatkiPublikacja ECHA na temat oznakowania mieszanin TiO2

Publikacja ECHA na temat oznakowania mieszanin TiO2

Agencja ECHA opublikowała nowy instruktaż dotyczący klasyfikacji i oznakowania mieszanin zawierających dwutlenek tytanu. Dokument powstał w związku z niedawnymi decyzjami Unii Europejskiej dotyczącymi białego pigmentu.

publikacja ECHA oznakowanie TiO2W lutym ubiegłego roku Unia Europejska opublikowała oficjalne rozporządzenie delegowane w sprawie klasyfikacji dwutlenku tytanu jako substancji podejrzewanej o kancerogenność przy wdychaniu. W październiku nowa klasyfikacja – a wraz z nią nowe wymogi dotyczące oznakowania – oficjalnie weszła w życie. Stąd też nowy materiał instruktażowy Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Substancja TiO2 musi być sklasyfikowana jako kancerogenna przy wdychaniu w formie samoistnej lub w formie mieszaniny, jeśli substancja lub mieszanina zawiera 1% lub więcej cząstek TiO2 o średnicy aerodynamicznej ≤10 μm. Ponadto mieszaniny zawierające TiO2 muszą być oznakowane dodatkową informacją: „Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu” (EUH212).

Pełen materiał instruktażowy można pobrać ze strony ECHA.

Źródło: european-coatings.com