a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweProdukcja MDI w Chinach rozłączona

Produkcja MDI w Chinach rozłączona

Dwa duże koncerny, które w ramach spółki joint venture prowadziły dotychczas wspólnie produkcję MDI w Chinach, podjęły decyzję o rozwiązaniu współpracy. Zgodnie z planem dalsza produkcja odbywać się będzie niezależnie w dwóch zakładach.

Fot. Peggy_Marco / pixabay.com

Firmy BASF i Huntsman wraz ze swoimi chińskimi partnerami – Shanghai Hua Yi, Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical oraz Shanghai Chlor-Alkali Chemical – ogłosiły planowane rozłączenie wspólnej produkcji MDI (diizocyjanianu metylenodifenylu) w zakładzie Shanghai Lianheng Isocyanate. MDI to ważny prekursor do produkcji poliuretanów, stosowanych dziś szeroko w różnych gałęziach przemysłu.

Lepsza pozycja do rozwoju

Zgodnie z planem firmy operować będą niezależnie dwoma fabrykami MDI zlokalizowanymi na terenie ośrodka w Caojing w Chinach. Huntsman – we współpracy z Shanghai Chlor-Alkali Chemical, zaś BASF z Shanghai Hua Yi oraz Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical. Jak komentuje Ramkumar Dhruva, prezes oddziału Monomers w BASF:

Spółka joint venture była dla nas istotna z punktu widzenia rozpoczęcia produkcji MDI w Chinach. Staliśmy się pionierami w tym zakresie w Shanghai Chemical Park. Nowy schemat organizacyjny pozwoli BASF oraz naszym chińskim partnerom w dalszym ciągu rozwijać działania związane z produkcją MDI w Szanghaju, a równocześnie jeszcze efektywniej odpowiadać na potrzeby klientów w regionie.

Tony Hankins, prezes Huntsman Polyurethanes, dodaje, że za sprawą ostatnich 20 lat współpracy w ramach joint venture firma zdołała z powodzeniem zbudować swój biznes poliuretanów w Chinach. Dzięki włączeniu stworzonych w ten sposób zasobów do operacji niższego szczebla Huntsman będzie w lepszej pozycji do rozwijania innowacji oraz spełniania potrzeb własnych klientów.

Pracownicy zachowają posady

Firma Huntsman wytwarzać będzie MDI w pierwotnej fabryce działającej od 2006 roku, w 2018 roku rozbudowanej o jednostkę recyklingu chlorowodoru, w której pozyskiwany jest chlor do produkcji MDI. Produkcja BASF odbywać się będzie zaś w nowym zakładzie powstałym w całości w 2018 roku, wraz z liniami produkcji prekursorów aniliny i nitrobenzenu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach spółki joint venture zachowają swoje posady i staną się częścią jednego z dwóch zespołów. Nowy schemat organizacyjny ma ostatecznie wejść w życie w ostatnim kwartale 2023 roku, po uzyskaniu koniecznych zezwoleń.

Źródło: BASF