a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneProducent farb wysoko w rankingu różnorodności

Producent farb wysoko w rankingu różnorodności

Niemiecki producent farb zajął pozycję na podium w swoim sektorze w rankingu European Diversity Leaders. To potwierdzenie intensywnych działań na rzecz różnorodność oraz równości w środowisku pracy.

Fot. OpenClipart-Vectors / pixabay.com

Firma Beckers zajęła wysokie drugie miejsce w swoim sektorze w rankingu European Diversity Leaders opublikowanym przez „The Financial Times”. Tym samym producent potwierdził swoją pozycję jako jeden z lider w zakresie różnorodności i inkluzywności.

Koncepcja wsparcia znalazła oddźwięk

W ramach rankingu firmy oceniane są pod kątem różnorodności jeśli chodzi o gender, pochodzenie etniczne, LGBTQ+, wiek oraz niepełnosprawność, zaś wynik oparty jest przede wszystkim na kwestionariuszach wypełnianych przez obecnych pracowników. Jak mówi Judith Jungmann, dyrektorka działu kadr w Beckers:

W naszej firmie silnie angażujemy się w tworzenie inkluzywnego środowiska oraz staramy się zwiększać świadomość w kwestii różnorodności oraz równości w miejscu pracy. Zauważamy, że koncepcja wsparcia natychmiast znalazła oddźwięk wśród naszych firmowych kolegów i zainspirowała ich do wprowadzania zmian na lepsze, także poza środowiskiem pracy. To długoterminowy wysiłek, na który złożyło się wiele małych kroków.

Beckers zajął drugie miejsce w sektorze Olej i Gaz, Przemysł Wydobywczy oraz Chemia, zaś w Niemczech znalazł się na czwartej pozycji wśród wszystkich sektorów. Trafił również do Top 30 firm z całej Unii Europejskiej, wśród 850 producentów uwzględnionych w rankingu zajmując 28. miejsce.

Wyniki sondażu i promocja w mediach

Oprócz wyników sondażu przy sporządzaniu rankingu uwzględniane były inne wskaźniki, takie jak udział kobiet w stanowiskach kierowniczych, polityka w zakresie różnorodności, strona internetowa, media społecznościowe oraz akcje promujące różnorodność. Beckers zdobył wyjątkowo dużo punktów za równość genderową.

Źródło: coatingworld.com