a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjnePolska dominuje w Europie Środkowej

Polska dominuje w Europie Środkowej

Zgodnie z najnowszym raportem IRL rynek farb w Europie Środkowej w ciągu najbliższych czterech lat będzie się systematycznie rozwijał. Prawie połowa zapotrzebowania na farby w tym rejonie to udział Polski.

Polska

Fot. TUBS / Wikimedia Commons

W roku 2013 zapotrzebowanie na farby i powłoki w Europie Środkowej wyniosło 1,3 mln ton. Zgodnie z prognozami IRL do roku 2018 wartość ta ma wzrosnąć do 1,5 mln. Rynek będzie się więc rozwijał w tempie 2,9% na rok.

Polska w rozkwicie

Sercem środkowoeuropejskiego rynku farb jest Polska – odpowiada jej aż 41% zapotrzebowania na farby na tym obszarze. Specjaliści przewidują, że rynek polski będzie się w najbliższych latach nadal dynamicznie rozwijać, podobnie jak nieco mniejsze rynki węgierski czy rumuński. Wynika z przemian, jakim wciąż ulega nasz kraj i państwa sąsiadujące – transformacji w gospodarkę zorientowaną na rynek, a z tym z kolei jest związany wzrost PKB i komfortu życia. W krajach, gdzie zapotrzebowanie nie jest tak duże (Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Albania), farby pochodzą głównie z importu.

Przyszłość – farby do tworzyw sztucznych

Największym segmentem rynku są farby architektoniczne i dekoracyjne (58%). Ze względu jednak na niezbyt dynamiczny rozwój budownictwa zapotrzebowanie na ten rodzaj farb nie będzie rosło zbyt szybko. Zwiększy się natomiast popyt na przemysłowe farby do drewna (potrzebne ze względu na rozkwit branży meblarskiej) i powłoki na tworzywa sztuczne (duże zapotrzebowanie ze strony przemysłu samochodowego i elektroniki).

Raport A Profile of the Central European Paint Industry sporządzony przez specjalistów IRL uwzględnił 14 krajów: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Kosowo, Macedonię, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię i Węgry. Rynek farb został podzielony na dziewięć głównych segmentów: architektoniczne/dekoracyjne, samochodowe OEM, samochodowe do napraw, farby proszkowe, ogólne powłoki przemysłowe i farby do tworzyw sztucznych.

Źródło: pcimag.com