a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowePolscy naukowcy opracowali nową, niepalną powłokę

Polscy naukowcy opracowali nową, niepalną powłokę

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali nowy rodzaj powłoki poliuretanowej o wysokiej zawartości części stałych, modyfikowanej cyklofosfazenem. Następnie zbadali je pod kątem właściwości termicznych oraz możliwości w zakresie opóźniania palenia.

polscy naukowcy niepalna powłoka

Fot. 955169 / pixabay.com

Badacze z Rzeszowa przeprowadzili szereg badań, które miały ustalić, czy powłoki nadają się jako pokrycie opóźniające palność; sprawdzono również przebieg degradacji termicznej oraz właściwości powierzchniowe.

Wyniki analizy termograwimetrycznej wykazały, że degradacja termiczna uzyskanego poli(uretano-cyklofosfazenu) przebiegała w dwóch etapach, a im większa zawartość cyklofosfazenu, tym większa była stabilność termiczna. Podczas rozpadu termicznego dochodziło do uwolnienia gazów: dwutlenku węgla, amoniaku, pary wodnej oraz tetrahydrofuranu.

Dodatek cyklofosfazenu spowodował również znaczny spadek uwalniania ciepła. Związek ten ma więc potencjał jako dodatek stosowany w branży farb ogniochronnych. Inne zmiany, które zaobserwowano po jego zastosowaniu, to mniejszy kąt zwilżania i połysk oraz większa twardość. Artykuł na ten temat opublikowany został w czasopiśmie „Progress in Organic Coatings”.

Źródło: european-coatings.com