a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowePolilaktydowa powłoka na metale

Polilaktydowa powłoka na metale

Naukowcy otrzymali polimerową powłokę z naturalnych surowców, która skutecznie chroni podłoża metaliczne.

powłoka na metale

Fot. matchstick (freeimages.com)

Polilaktydową powłokę z zakończeniem w postaci benzotriazolu otrzymano z laktydu poprzez polimeryzację z otwarciem pierścienia (ROP). Następnie zbadano ją z wykorzystaniem metod spektroskopowych i przetestowano na próbkach z brązu, zwracając uwagę na odbarwienia i stabilność warstwy.

Okazało się, że powłoka wykazuje bardzo dobrą odporność na starzenie fotochemiczne oraz termo- i higrometryczne. Jest więc obiecującym kandydatem na ochronną powłokę na metale.

Artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie Progress in Organic Coatings.

Źródło: european-coatings.com