a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Osiem lat REACH

Rozporządzenie REACH obchodziło właśnie swoje ósme urodziny. Podsumowania ostatnich ośmiu lat dokonano w trakcie konferencji w Dessau-Roßlau. Spotkało się tam ponad 200 ekspertów z dziedziny przemysłu, nauki i administracji.

REACH

_lio / freeimages.com

W swoim wystąpieniu Maria Krautzberger, przewodnicząca niemieckiego Federal Environment Agency (UBA), stwierdziła, że rozporządzenie REACH zdziałało dużo dobrego w zakresie bezpiecznego użycia chemikaliów.

Jednym z jego głównych celów było rozpoznanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (ang. Substances of Very High Concern). To bardzo żmudny proces i niektórzy twierdzą, że przebiega zbyt wolno. Faktem jest jednak, że lista najgroźniejszych substancji liczy już dziś blisko 160 pozycji.

Problemy z autoryzacją

Część substancji wpisanych na listę podlega autoryzacji. Polega ona na tym, że na prośbę wnioskodawcy Komisja Europejska udziela wyłącznej zgody na wykorzystanie danej substancji zgodnie z procedurą autoryzacyjną dotyczącą wszystkich państw członkowskich UE. Wnioskodawca musi udowodnić, że wykorzystanie substancji w jego wypadku jest bezpieczne lub że ma ono istotne znaczenie dla społeczeństwa. Objęte autoryzacją związki muszą być jednak w określonym czasie zastąpione, czy to przy pomocy alternatywnych środków chemicznych czy alternatywnych technologii.

Ponieważ przejście przez proces autoryzacyjny bywa problemem dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw, niemieckie władze opracowały program wsparcia. Dzięki ścisłej współpracy proces autoryzacji ma się stać bardziej przejrzysty, a szanse aplikantów na uzyskanie autoryzacji wzrosną – zapewnia minister środowiska Barbara Hendricks.

Łatwy dostęp do informacji

Jednym z głównych założeń REACH było udostępnienie wszystkim zainteresowanym informacji o tym, czy w produktach użytku codziennego – tkaninach, zabawkach, sprzętach gospodarstwa domowego – znajdują się szkodliwe substancje. Zapytania można kierować na przykład za pośrednictwem strony REACH Informationsportal, gdzie w ostatnim czasie uproszczono procedurę – teraz wystarczy podać jedynie kod produktu oraz kontakt do osoby kierującej zapytanie. Odpowiedź powinna nadejść w przeciągu 45 dni.

Źródło: european-coatings.com