a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneOdporność na zabrudzenia – nowa metoda badań

Odporność na zabrudzenia – nowa metoda badań

Naukowcy z Chin i USA zaproponowali nową laboratoryjną metodę badania przylegania zanieczyszczeń na powłokach organicznych. Daje ona wyniki bardziej zbliżone do tych uzyskanych w warunkach rzeczywistych niż stosowane obecnie standardowe techniki.

odporność na zabrudzenia

Nowa metoda w roli sztucznego brudu wykorzystuje pył na bazie słomy ryżowej. Fot. surapong / pixabay.com

Powszechne obecnie laboratoryjne metody badania odporności powłok organicznych na zabrudzenia (takie jak standardowa GB/T 9780-2013 w Chinach) dają wyniki, które nie pokrywają się z tymi uzyskanymi w warunkach rzeczywistych, zwłaszcza w bardzo zanieczyszczonych środowiskach. Dlatego też naukowcy zaproponowali alternatywną metodę adsorpcji z wykorzystaniem sztucznego brudu – pyłu na bazie słomy ryżowej zmodyfikowanej metylotrimetoksysilanem.

W metodzie tej pył był rozprowadzany w powietrzu wypełniającym komorę testową, a następnie pozwalano mu na fizyczną adsorpcję do powłoki. Zdaniem badaczy proces ten dokładniej odwzorowuje adsorpcję cząsteczek w powietrzu na zewnątrz. W ramach eksperymentu wykorzystano dwie grupy farb dyspersyjnych Dow Chemical Company, oceniając zmiany koloru, białość i współczynnik odbicia.

Równocześnie prowadzono test tych samych farb na zewnątrz, w warunkach rzeczywistych. Po zakończeniu obu testów porównano uzyskane wyniki. Stwierdzono, że zaproponowana metoda adsorpcji dostarcza wyników zbliżonych do tych uzyskanych w warunkach rzeczywistych i pod tym względem sprawdza się lepiej niż standardowa GB/T 9780-2013. Artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie „Journal of Coatings Technology and Research”.

Źródło: european-coatings.com