a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweNowy zarząd FEICA wybrany

Nowy zarząd FEICA wybrany

W trakcie ostatniego walnego zgromadzenia FEICA wybrany został nowy zarząd organizacji. Na jej czele jako prezes stanął dr Guido Cami (AVISA).

zarząd FEICA

Fot. arch. FEICA

Walne zgromadzenie FEICA odbywa się raz do roku. Tegoroczne spotkanie – w hybrydowej formie – odbyło się 15 września i zostało otwarte przez ówczesnego prezesa Rolanda Albersa, który podkreślił znaczenie organizacji takich jak FEICA w obecnej sytuacji na światowym rynku.

Nowi prezesi i rada wykonawcza

Częścią tegorocznego walnego zgromadzenia były również wybory nowego zarządu. Na stanowisko prezesa wybrany został dr Guido Cami z grupy AVISA, wiceprezesem został Eric Dehasque (Sika), zaś skarbnikiem – Paul Hautekeer (Dow). Dr Eva Griessbach (Dow) pozostała przewodniczącą Europejskiej Rady Technicznej (ETB) FEICA.

W skład nowej rady wykonawczej wchodzić będą członkowie DCM (Direct Company Members):

  • dr Boris Tasche (Henkel),
  • Rob Uytdewillegen (Bolton Adhesives),
  • Roland Albers (Bostik),
  • Stuart Jenkinson (H.B.Fuller),
  • Alessandro Passerini (Coim),

oraz członkowie NAM (National Association Members):

  • Jean-Marc Barki (Sealock) AFICAM,
  • dr Boris Tasche (Henkel) IVK,
  • Phillip Lee (Ace Adhesives) BASA,
  • Lars Christensen (Dana Lim) DFL.

W ostatniej części zgromadzenia przewodnicząca Europejskiej Rady Technicznej (ETB) FEICA dr Eva Griessbach zaprezentowała raport ETB. Sekretarz generalna Kristel Ons przedstawiła zaś raport sekretariatu.

Ciepłe powitanie

Na łamach swojego biuletynu organizacja podziękowała Rolandowi Albersowi za dwa lata pracy na stanowisku prezesa FEICA. Skierowała również ciepłe powitanie do wszystkich członków nowego zarządu.

Źródło: FEICA