a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweMultichem z dotacją Unii Europejskiej

Multichem z dotacją Unii Europejskiej

Firma Multichem otrzymała dofinansowanie unijne na poprawę efektywności energetycznej swojego zakładu produkcyjnego. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na modernizację procesu technologicznego, która pozwoli wykorzystać odpadowe ciepło.

Multichem dotacja Unia Europejska

Fot. denzel / pixabay.com

Multichem otrzymał dotację Unii Europejskiej na realizację projektu „Wzrost konkurencyjności Multichem Sp. z o.o. poprzez poprawę efektywności energetycznej”. Program dofinansowany jest w ramach Poddziałania 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 2014+. Firma otrzymała ponad 1 mln zł na poprawę efektywności wykorzystywania energii. Na co przeznaczone zostaną środki?

Po pierwsze – na termomodernizację budynku hali (ocieplenie podłogi, ścian i dachu, wymiana bram i drzwi ze względu na izolacyjność, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz oświetlenia – wymiana na rozwiązania energooszczędne).

Po drugie – na modernizację samego procesu technologicznego, a w ramach niej instalację układu dopalania katalitycznego gazów i oparów produkcyjnych na wentylacji technologicznej wraz z elementami odzysku ciepła. Oznacza to, że dzięki odpowiedniej instalacji ciepło odpadowe powstałe w wyniku produkcji posłuży do dodatkowego ogrzania hali w okresie grzewczym.

W ubiegłym roku firma otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Wzrost umiędzynarodowienia produktów MULTICHEM poprzez udział w międzynarodowych targach, w tym na rynkach perspektywicznych, szkolenie, doradztwo” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Otrzymane 600 000 złotych przeznaczono na udział w takich branżowych imprezach jak Equip Auto 2017 w Paryżu, Automechanika Istanbul 2018 w Stambule, MIMS Automechanika 2018 w Moskwie, SIA Autotech Service 2018 w Kijowie oraz Automechanika Frankfurt 2018 we Frankfurcie.

Źródło: Multichem