a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Laser i AFM do badania nanodyspersji

Jednym z zasadniczych problemów przy otrzymywaniu nanodyspersji jest uzyskanie równomiernego rozmieszczenia nanocząstek w macierzy. Naukowcy z Kanady opracowali nową technikę badawczą, która pozwala badać nanodyspersje pod tym kątem.

laser AFM nanodyspersje

Do badania nanodyspersji kanadyjscy naukowcy wykorzystali między innymi mikroskopię sił atomowych (AFM).
Fot. EMSL / Foter.com / CC-BY-NC-SA

Obiektem badań były nanokryształy celulozy w wodnej farbie sieciowanej promieniowaniem UV. Zastosowano je jako dodatek do poprawy właściwości mechanicznych powłoki.

Do badań otrzymanej nanodyspersji kanadyjscy badacze wykorzystali technikę opartą na mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz rozpraszaniu wstecznym światła laserowego (He-Ne 632,8 nm). Wykazali oni, że istnieje silna korelacja między nanochropowatością powierzchni powłoki a rozkładem kątowym natężenia rozproszonego wstecznie światła laserowego.

Okazało się, że opracowana technologia może być z powodzeniem stosowana do badań nanodyspersji. Artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie Journal of Coatings Technology and Research.

Źródło: european-coatings.com