a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneKosztowny wpływ gospodarki na środowisko

Kosztowny wpływ gospodarki na środowisko

Zgodnie z raportem opublikowanym przez międzynarodowy projekt TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) efekty zewnętrzne, czyli przede wszystkim negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko, kosztują każdego roku 4,7 biliona dolarów. Swój udział ma w tym zjawisku również produkcja farb i lakierów.

Kosztowne efekty zewnętrzne

fot. TEEB

W raporcie uwzględniono ponad 100 efektów zewnętrznych, wykorzystując przy tym model badawczy firmy Trucost. Zgodnie z nim efekty te podzielono na sześć kategorii eKPI (ang. environmental key performance indicators). Odpowiadają one najważniejszym rodzajom oddziaływania na środowisko: zużyciu wody, emisji gazów cieplarnianych, odpadom, zanieczyszczeniu powietrza, skażeniu wody i gleby oraz zużyciu gruntu. Analizy dokonano także w odniesieniu do różnych sektorów przemysłu i regionów świata, było to więc kompleksowe i rzetelne badanie.

Co wykazało? Według oszacowań efekty zewnętrzne kosztowały światową gospodarkę 7,3 biliona dolarów, a więc pochłonęły 13% zysku ze światowej produkcji w roku 2009. Wśród zjawisk środowiskowych największe straty finansowe spowodowała emisja gazów cieplarnianych (38%), zużycie wody (25%) oraz gruntu (24%). Zanieczyszczenie powietrza, skażenie wody i gleby oraz odpadki to odpowiednio 7%, 5% i 1% całego kosztu.

Są to dane, które muszą zostać uwzględnione przez działaczy przemysłowych, w tym również producentów farb i lakierów. Poważnym problemem związanym z produkcją farb jest emisja LZO – lotnych związków organicznych. Są one bezpośrednią przyczyną skażenia powietrza, a ponadto przyczyniają się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Konieczne jest więc ograniczenie ich zawartości do minimum. Fabryki farb generują też co roku setki tysięcy ton odpadów, z czego część staje się przyczyną zanieczyszczenia wody i gleby. Nie mniej istotne jest oszczędne gospodarowanie naturalnymi zasobami.

Dobry wzór dla naśladowania stanowi koncern BASF. Jego zakład produkcyjny w Tarragonie w Hiszpanii został ostatnio odznaczony certyfikatem Europejskiej Normy Zarządzania Zasobami Wodnymi (European Water Stewardship). BASF jest pierwszym zakładem chemicznym posiadającym ten certyfikat, którego przyznanie poprzedziły gruntowne badania sposobu zarządzania zasobami wodnymi firmy.

Rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na towary i usługi nie sprzyja działaniom ograniczającym negatywny wpływ na środowisko. Większa produktywność bowiem rzadko idzie w parze z ekologią. Warto jednak uświadomić sobie – co ma na celu również raport TEEB – że działania proekologiczne oznaczają nie tylko poprawę bezpieczeństwa i jakości życia, ale również dużą oszczędność dla światowej gospodarki.

Wspomniany raport pobrać można ze strony TEEB.

Źródło: Business & Biodiversity Campaign