a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweantykorozyjne i ogniochronneKonferencja CEPE odbyła się w Krakowie

Konferencja CEPE odbyła się w Krakowie

Na przełomie września i października w Krakowie odbyła się konferencja CEPE (Europejskiej Rady Producentów i Importerów Lakierów, Farb Drukarskich i Artystycznych). Była to doskonała okazja, by zaprezentować zagranicznym inwestorom potencjał polskiego rynku.

cepe conference cracow 2015W ramach konferencji pan Janusz Naglik, dyrektor zarządzający Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów, wygłosił krótką prezentację na temat obecnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju. Podkreślił, jak wiele zmieniło się w Polsce na lepsze w ciągu ostatnich 25 lat – od roku 1989 do dziś PKB wzrosło aż dziesięciokrotnie. Obecnie gospodarka dynamicznie się rozwija, powstają nowe autostrady, kwitnie turystyka, poziom edukacji wzrasta, zaś bezrobocia – spada. Tendencje zwyżkowe obecne były w Polsce nawet w kryzysowym roku 2009, gdy wszyscy nasi sąsiedzi zanotowali spadki.

Równocześnie, paradoksalnie, jesteśmy krajem o najwyższej w Europie wartości współczynnika stresu. Jak komentuje pan Naglik: „Starsze pokolenie tęskni za stabilizacją czasu socjalizmu, młodsze jest rozczarowane wymagającym rynkiem pracy. Nowe inwestycje w naszym kraju z pewnością mogłyby poprawić tę sytuację oraz sprawić, że mieszkańcy Polski spoglądać będą w przyszłość z większym optymizmem”.

polish paint market share 2014

Wielkość rynku farb w Polsce

7,3 litra farby na osobę

Dyrektor PZPFiK zwrócił również uwagę, że mimo tak dynamicznego rozwoju gospodarczego pod względem konsumpcji farb na osobę jesteśmy już zaliczani do rynków dojrzałych, a nie – jak sądzą niektórzy – wschodzących. Aktualnie na każdego mieszkańca przypada w ciągu roku średnio 7,3 l farb dekoracyjnych, co zbliża nas do gospodarek o średnim poziomie rozwoju.

W drugiej części prezentacji zobrazowano informacje dotyczące wielkości polskiego rynku farb oraz udziału poszczególnych sektorów. Zgodnie z danymi z roku 2014 największą wartość – 470 mln € – mają farby dekoracyjne, wśród których dominują ścienne farby wewnętrzne (141,2 mln litrów sprzedanych rocznie) oraz produkty do drewna (24,1 mln l). Na drugim miejscu znajdują się farby przemysłowe (220 mln €), na trzecim – lakiery samochodowe renowacyjne (130 mln €), na czwartym zaś – lakiery samochodowe OEM (70 mln €).

decorative paints market poland

Wielkość sprzedaży w Polsce dla różnych segmentów farb dekoracyjnych. Opis: IWP – farby wewnętrzne do ścian, EWP – farby elewacyjne, trims – emalie, WC – lakiery do drewna, MC – lakiery do metalu.

Polski Związek Producentów Farb

Istotnym tematem poruszonym w wystąpieniu pana Naglika był oczywiście nowo powstały Polski Związek Producentów Farb i Klejów. Mimo iż funkcjonuje on od niedawna, już teraz skupia producentów kontrolujących 88% rynku farb dekoracyjnych w Polsce – wśród członków znajdują się m.in. PPG Deco Polska, Akzo Nobel, Śnieżka, Tikkurila i Farby Kabe. W sumie już 15 producentów. Organizacja dąży również do zbudowania silnej reprezentacji w branży klejów i uszczelniaczy (obecnie ma już 8 reprezentantów)  oraz w innych sektorach przemysłu farbiarskiego. Przystąpić do związku jest gotowych 5 producentów surowców z branży.

Dyrektor Związku przedstawił plan działania organizacji na najbliższe lata. Najważniejsze jego elementy to prace legislacyjne, które ułatwiłyby rozwój rodzimego rynku, analizy rynkowe stanowiące źródło cennych informacji dla producentów oraz zastępowanie produktów ich bezpiecznymi odpowiednikami i utylizacja odpadów z myślą o ochronie środowiska.

Polska wśród najbardziej obiecujących gospodarek

Ciekawe prezentacje wygłosili również inni uczestnicy. Hendrik Disteldorf z AT Kearney mówił o wykorzystaniu spadku cen ropy przez producentów lakierów oraz o siedmiu najbardziej obiecujących dziś gospodarkach, wśród których znalazła się również Polska. Dr Daniel Thorniley przestrzegał przed optymizmem w najbliższych latach, bo sytuacja Europy i USA jest wciąż niestabilna, ale przyznał, że Polska jest bardzo perspektywicznym rynkiem. Dr Clemens Weronig skupił się na działaniach podejmowanych przez firmy w celu pozyskania i utrzymania talentów. Interesująca była także prezentacja na temat możliwości sprzedaży farb w formie e-commerce.

Uczestnicy wyjechali z Krakowa w doskonałych humorach. Docenili zarówno wysoki poziom merytoryczny konferencji, jak i organizację całego przedsięwzięcia, łącznie z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak kolacja w Muzeum Narodowym w Sukiennicach.

Pan Janusz Naglik podsumował: „Tegoroczna konferencja CEPE z pewnością pozwoliła nam zaprezentować polski rynek w korzystnym świetle. Była ona również świetną okazją do nawiązania pierwszych oficjalnych kontaktów Związku z zagranicznymi partnerami”.