a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPigmenty i dodatkiFinanse, ludzie i środowisko w zintegrowanym raporcie

Finanse, ludzie i środowisko w zintegrowanym raporcie

Jeden z koncernów chemicznych opublikował zintegrowany raport za miniony rok. Podsumowuje on zarówno wyniki finansowe, jak i działania podjęte w innych obszarach.

Fot. Tumisu / pixabay.com

Firma Clariant opublikowała swój Zintegrowany Raport za rok 2023. Zawiera on dane finansowe, a także podsumowuje inne, niefinansowe działania podjęte przez koncern w minionym roku. Mimo 10-procentowego spadku sprzedaży (w lokalnych walutach) producent podkreśla, że w minionym roku udało mu się zrealizować wiele wyznaczonych celów.

Ważne dane w przejrzysty sposób

Opublikowany raport pokazuje m.in. w jaki sposób Clariant realizuje swoją strategię „Lepsza chemia – między ludźmi a planetą”, a w ramach niej przewodnie motywy: Skupienie na Kliencie, Innowacyjna Chemia, Lider Zrównoważonego Rozwoju oraz Zaangażowanie na rzecz Ludzi. Jak komentuje Günter von Au, Prezes Zarządu Clariant:

Poprzez nasze innowacyjne rozwiązania pozostajemy zaangażowani w ideę zrównoważonego rozwoju względem naszych klientów, partnerów, pracowników oraz środowiska. Nasz raport dostarcza ważnych danych i w przejrzysty sposób pokazuje zarówno znaczące postępy w tym zakresie, jak i wskaźniki finansowe.

Producent podkreśla, że choć miniony rok przyniósł wiele wyzwań, udało mu się zrealizować wiele ze swych zamierzeń. Ponadto zmiany wprowadzone w ramach modelu operacyjnego przyniosły oczekiwane rezultaty – m.in. większe zadowolenie klientów i bezpieczeństwo pracy.

Szczegóły na walnym zgromadzeniu

Informacje zawarte w raporcie zostaną zaprezentowane przez zarząd w trakcie walnego zgromadzenia 9 kwietnia 2024. Raport można pobrać w formacie PDF ze strony Clariant.

Źródło: Clariant