a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneFarby wodorozcieńczalne zalewają rynek

Farby wodorozcieńczalne zalewają rynek

Na całym świecie zapotrzebowanie na farby wodorozcieńczalne rośnie. W dużej mierze wynika to z regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska – ale również z coraz większej świadomości klientów. Jak rysuje się przyszłość rynku? Sytuację analizuje Damir Gagro dla European Coatings Journal.

farby wodorozcieńczalne

Fot. martabystron / pixabay.com

Analizy dotyczące rynku farb wodorozcieńczalnych znaleźć możemy m.in. w raportach firm Grand View Research, MarketsandMarkets oraz Zion Market Research. Zgodnie z danymi GVR w 2014 roku wielkość produkcji farb wodorozcieńczalnych na świecie wyniosła 20,55 mln ton. Z informacji Markets and Markets i Zion Market Research wynika, że w roku 2015 rynek ten wart był ok. 54 mld €.

Rynek wyraźnie rośnie

Co do przyszłości rynku farb wodorozcieńczalnych analitycy są zgodni – będzie rósł. Grand View Research przewiduje do roku 2022 wzrost w tempie 6% rocznie, co oznacza, że za pięć lat zapotrzebowanie na ten rodzaj farb wyniesie 32,71 mln ton. Prognozy MarketsandMarkets obejmują tylko okres do roku do 2020. Zgodnie z nimi rynek będzie rósł o ponad 5% w skali roku, czyli już za trzy lata wart będzie ponad 67 mld. Również w raporcie Zion Market Research (przewidywania do roku 2021) pada liczba 5%. Według analityków firmy w roku 2021 sprzedaż wzrośnie do 70 mld €. U wszystkich źródeł pojawiają się więc zbliżone wskaźniki.

Obecna szacowana wartość sektora farb wodorozcieńczalnych, czyli 54 mld €, stanowi 40% całego rynku farb (wartego 126 mld €). Lwia część z podanych 54 mld € odpowiada farbom dekoracyjnym i architektonicznym. W tym segmencie produkty wodne wyraźnie dominują, stanowiąc aż 84%. Ich udziały rynkowe różnią się jednak w poszczególnych częściach świata. W Europie i Ameryce Północnej są wysokie, ale w Azji i Pacyfiku i Ameryce Południowej – na razie dużo niższe, dlatego właśnie te regiony stwarzają duże szanse rozwoju.

Tylko 10% w sektorze ogólnym przemysłowym

W sektorze dekoracyjnym i architektonicznym tak naprawdę przejście od produktów rozpuszczalnikowych do wodorozcieńczalnych już się dokonało. W innych sektorach trwa i będzie postępowało, ponieważ w życie wchodzi coraz więcej przepisów ograniczających emisję LZO. Przejście jest więc nieuniknione, nawet mimo tego że farby wodorozcieńczalne nie spełniają jeszcze wymogów wszystkich sektorów zastosowań.

To ostatnie dotyczy przede wszystkim przemysłu. W takich sektorach jak konserwacja przemysłowa czy antykorozja farby wodorozcieńczalne stanowią na razie tylko jedną trzecią. Bardzo mały jest również ich udział w przemyśle morskim (choć tutaj eksperci Freedonia Group przewidują wkrótce dynamiczny wzrost). W ogólnych zastosowaniach przemysłowych farby wodorozcieńczalne to tylko 10% i w najbliższym czasie prawdopodobnie niewiele się zmieni. Są jednak i tacy eksperci, którzy uważają, że dzięki zdobyczom technologicznym udział w tych sektorach w ciągu najbliższych kilku lat może się nawet podwoić.

Gdzie największe szanse na rozwój?

Zdaniem ekspertów największe możliwości stwarzają obecnie lakiery samochodowe OEM. Już teraz systemy wodorozcieńczalne stanowią w tym segmencie połowę rynku. Grand View Research twierdzi, że właśnie ten sektor farb wodorozcieńczalnych będzie się rozwijał najszybciej – do roku 2022 w tempie 8,1% rocznie. I choć liczba wydaje się zbyt optymistyczna, trend prawdopodobnie się sprawdzi. Również analitycy MarketsandMarkets wskazują na branżę samochodową jako na ważne pole rozwoju dla produktów wodorozcieńczalnych.

Źródło: european-coatings.com