a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneFarby do kuchni i łazienki – formułowanie receptur

Farby do kuchni i łazienki – formułowanie receptur

Farby typu Kuchnia & Łazienka funkcjonują w innych warunkach niż standardowe farby ścienne. Są narażone na zmiany wilgotności względnej powietrza, podwyższoną temperaturę, kondensację pary wodnej. Bywają także wystawione na działanie spływającej wody, naprzemienne moczenie i wysychanie oraz oddziaływanie detergentów. Dlatego też wymagają dużo wyższej odporności, a więc i dostosowanej formuły.

farby do kuchni i lazienkiBadania dyspersji polimerów do farb Kuchnia & Łazienka prowadził Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM. W badaniach tych wykorzystano 3 podstawowe formulacje SOP 45%, 55% i 65%, a każdą recepturę zastosowano dla 4 różnych dyspersji polimerowych.

Następnie zmierzono takie parametry jak połysk, przepuszczalność pary wodnej i wody, przyczepność powłok po 50 cyklach higrotermicznych, odporność na spęcherzenie i odporność na szorowanie na mokro.

Farbę, która uzyskała najlepsze wyniki (SOP 45%, dyspersja nr 2) zmodyfikowano poprzez dodatek fluorosurfaktantu 3M SRC 220 oraz eteru celulozy Tylose H 10 000 NG4 i sprawdzono, jak zmieniła się przepuszczalność wody oraz odporność na szorowanie. Obydwa dodatki zmniejszyły przepuszczalność wody przez powłokę, zaś eter celulozy dodatkowo zmniejszył przepuszczalność pary wodnej.

Ponadto zbadano farby Kuchnia & Łazienka ze spoiwem alkidowym CHS-HYDROSPOL D 101 emulsyjnym oraz sprawdzono wpływ sykatywacji na odporność na szorowanie, zażółcenie powłok oraz przepuszczalność wody. Stwierdzono na tej podstawie, że zastosowanie tej emulsji wymaga odpowiedniego doboru sykatyw oraz przeprowadzenia badań, które pozwolą ustalić optymalną dawkę sykatywy.

W załączonej prezentacji znajdują się szczegóły na temat przeprowadzonych przez Spektrochem badań oraz ich szczegółowe wyniki w formie tabel i wykresów. Zostały one przedstawione w trakcie VII Seminarium Spektrochemu, które odbyło się 19 listopada 2015 roku w Czeladzi.

Pobierz prezentację ZA DARMO klikając w link poniżej

(rozmiar 2,6 MB)