a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweBASF – wyniki za rok 2017

BASF – wyniki za rok 2017

Rok 2017 był dla koncernu BASF zdecydowanie bardziej łaskawy niż poprzedni. Firma zanotowała wyraźne wzrosty niemal we wszystkich sektorach i regionach.

Fot. arch. BASF

Dr Hans-Ulrich Engel, dyrektor finansowy (z lewej) oraz dr Kurt Bock, prezes zarządu, podczas konferencji dotyczącej wyników finansowych BASF za rok 2017. Fot. arch. BASF

Sprzedaż koncernu wzrosła w stosunku do roku 2016 aż o 12% i wyniosła 64,5 mld €. BASF z powodzeniem wykorzystał obecny wzrost gospodarczy w wielu państwach na świecie – zwiększyło się zapotrzebowanie, na co firma odpowiedziała większą produkcją. Do korzystnych wyników finansowych przyczyniło się również przejęcie firmy Chemetall pod koniec roku 2016.

Jeszcze bardziej imponujący był wzrost zysku – o ponad 30%. EBIT przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych wyniósł 8,3 mld €, przy czym większość to zasługa oddziału Chemicals. Cały sektor chemiczny firmy, na który składają się oddziały Chemicals, Performance Products oraz Functional Materials & Solutions (do którego należy BASF Coatings), zdecydowanie zwiększył obroty i zysk w stosunku do poprzedniego roku.

Wyniki napawają optymizmem. Zarząd przewiduje, że w roku 2018 wskaźniki finansowe będą rosły równie dynamicznie jak do tej pory we wszystkich regionach. Spodziewa się również poprawy sytuacji w Brazylii i Rosji. Równocześnie nie lekceważy jednak zmienności rynku oraz niekorzystnego kursu dolara.

Źródło: BASF