a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweantykorozyjne i ogniochronneAntykorozyjne powłoki epoksydowo-silanowe

Antykorozyjne powłoki epoksydowo-silanowe

Naukowcy z Portugalii opracowali hybrydowe powłoki epoksydowo-silanowe, które wyraźnie zwiększają odporność na korozję stopów magnezu.

fot. Red2000 (stockfreeimages.com)

Nowa antykorozyjna powłoka na stopy magnezu to dzieło doktor Fabioli Brusciotti oraz jej współpracowników z Instituto Superior Técnio w Lizbonie. Badacze sprawdzili właściwości powłoki nanosząc ją na próbkę stopu AZ31 i zanurzając na miesiąc w roztworze 0,05 M chlorku sodu. Prócz spektroskopii impedancyjnej, stosowanej standardowo w badaniach dotyczących korozji, dokonano także obserwacji powierzchni próbki za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz spektroskopii fourierowskiej (FTIR), zarówno przed jak i po zanurzeniu w NaCl. Wyniki SEM pozwoliły ocenić morfologię zniszczeń korozyjnych powierzchni, zaś dzięki FTIR ustalono, jakie zmiany zaszły w strukturze chemicznej próbki. Rezultaty były bardzo obiecujące – nowa powłoka doskonale ochroniła stop przed korozją.

Artykuł został opublikowany w piśmie Corrosion Science (szczegóły: www.sciencedirect.com).

Źródło: european-coatings.com