a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowedo drewna„Wood Coatings” – nowa książka o lakierach do drewna

„Wood Coatings” – nowa książka o lakierach do drewna

Na rynku pojawiła się nowa publikacja dotycząca farb do drewna, zatytułowa „Wood Coatings”. Jej autorzy, Jorge Prieto and Jürgen Kiene, analizują wszystkie aspekty związane z technologią i zastosowaniem lakierów do drewna.

Wood Coatings książka lakiery do drewnaKsiążka kreśli bogate tło dla samych lakierów do drewna i ich rynku. Na wstępie przytacza krótką ich historię oraz przedstawia sytuację na rynku, z naciskiem na branżę meblową. Dalej mowa o samym drewnie jako materiale, zwłaszcza o najczęściej stosowanych jego gatunkach.

Wood Coatings lakiery do drewna książkaObszerny rozdział dotyczący stricte lakierów do drewna kładzie nacisk na produkty przemysłowe i dzieli je na zewnętrzne i wewnętrzne. W publikacji mowa także o przygotowaniu powierzchni, procesach aplikacji, warunkach schnięcia i sieciowania, emisji LZO oraz odbarwieniach i degradacji powłoki. Znalazło się w niej również kilka słów o najnowszych technologiach (powłoki odporne na zarysowania, antybakteryjne, odpychające kurz, antypoślizgowe, samonaprawiające). W każdym rozdziale podawane są źródła, z których czytelnik może dowiedzieć się więcej.

Ze względu na przeglądowy charakter publikacji oraz wyczerpujący rozdział dotyczący farb i lakierów do drewna, publikacja na pewno będzie cennym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych. Autorzy skupiają się na rynku europejskim, a szczególnie niemieckim – najlepiej im znanym, publikacja stanowi jednak bardzo dobre wprowadzenie w temat.

Źródło: european-coatings.com