a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPigmenty i dodatkiWięcej związków chromu objętych ograniczeniem zastosowania?

Więcej związków chromu objętych ograniczeniem zastosowania?

Do ECHA wpłynęła prośba o rozszerzenie wniosku dotyczącego ograniczenia stosowania substancji na bazie chromu (VI). Rozszerzenie ma obejmować kilkanaście nowych związków.

Fot. jarmoluk / pixabay.com

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA z prośbą o rozszerzenie wniosku o ograniczenie stosowania związków zawierających chrom (VI) w ramach REACH. Wniosek, pierwotnie obejmujący tylko dwa związki, ma zostać rozszerzony o co najmniej 12 substancji.

Dodatkowe substancje

Pierwotny wniosek wpłynął do ECHA we wrześniu 2023 i dotyczył dwóch pozycji wymienionych obecnie na liście substancji wymagających zezwolenia (REACH Authorisation List) – trójtlenku chromu (pozycja 16) oraz kwasów chromowych (pozycja 17). Zaktualizowany wniosek obejmuje substancje o numerach 16–22 oraz 28–31.

Ponadto ECHA otrzymało prośbę o rozważenie w ramach wniosku także substancji na bazie chromu (VI) nieznajdujących się na liście do udzielenia zezwolenia, mogących stwarzać zagrożenie – ze szczególnym uwzględnieniem chromianu baru. Ze względu na rozszerzenie wniosku, ECHA opublikuje propozycję ograniczeń do 11 kwietnia 2025 (zamiast pierwotnej daty 4 października 2024).

Nabór materiału dowodowego

W czerwcu ogłoszony zostanie drugi nabór materiału dowodowego w ramach opracowywania wniosku. Pod uwagę wzięte zostaną takie kwestie jak alternatywy dla substancji na bazie chromu (VI) oraz wykorzystanie chromu (VI) w zastosowaniach natryskowych.

Wszelkie dane dostarczone w ramach pierwszego naboru zostaną uwzględnione w procesie i nie muszą być dostarczane po raz kolejny. W dniu 6 czerwca 2024 zorganizowane zostanie webinarium, w trakcie którego omówione zostaną wnioski z pierwszego naboru oraz przekazane zostaną ważne informacje na temat drugiego naboru.

Źródło: ECHA