a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneUmacnia się polska branża farb, klejów i uszczelniaczy

Umacnia się polska branża farb, klejów i uszczelniaczy

Polska dołączyła do grona europejskich państw posiadających organizacje zrzeszające firmy z branży farbiarskiej i klejowej. Polski Związek Producentów Farb i Klejów ma na celu reprezentowanie obu branż w kraju i za granicą, a przede wszystkim wypracowanie rozwiązań z korzyścią dla nich.

Polski Związek Producentów Farb i Klejów PZPFiK

Fot. UnitedSoybeanBoard / Foter.com / CC BY 2.0

W Polsce branże farb i klejów odnotowują sprzedaż na poziomie około 7 mld zł rocznie. Obecnie do Związku należy ponad 20 producentów, zarówno działających na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. Reprezentują oni ponad 80% rynku farb dekoracyjnych (prawie 40% całej branży) i około 20% rynku klejów i uszczelniaczy. Zarząd liczy, że za dwa lata sumarycznie już ponad 80% rynku będzie reprezentowane przez członków obu branż. W 2016 roku Związek powoła klika grup roboczych związanych z nowymi projektami.

Cele

Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFK) jest organizacją zrzeszającą firmy z branży budowlanej. Członkowie Związku to producenci farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawcy surowców w tym obszarze. Związek ma kilka celów związanych ze zmniejszeniem kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców z branży oraz jej rozwojem. Będzie wspierał firmy w zagadnieniach związanych ze zmieniającą się legislacją wynikającą m.in. z konieczności dostosowania do unijnych i lokalnych przepisów. Będzie także prowadził działania ułatwiające przedsiębiorstwom prowadzenie dochodowego, zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, w tym budowanie postaw proekologicznych, zarówno wśród samych producentów, jak i odbiorców końcowych.

Korzyści dla branży

Polski rynek farbiarski dogania średnią europejską w ilości zużytej farby osiągając poziom blisko 7 litrów per capita. Cały rynek farb w Polsce to ponad 4 mld PLN sprzedaży. Kleje i uszczelniacze to sprzedaż na poziomie blisko 3 mld PLN. Choć rynek jest dość rozdrobniony, zatrudnia tysiące pracowników w poszczególnych zakładach produkcyjnych i daje pracę w powiązanych sektorach. Dyrektor Zarządzający PZPFiK, Janusz Naglik, zauważa:

Pewną ułomnością polskiej branży jest działanie w pojedynkę. Tam gdzie można wypracować wspólne rozwiązania problemów powinniśmy działać razem, np. przy promocji dobrych praktyk związanych z utylizacją odpadów pobudowlanych czy profesjonalizacji technik malarskich. Ponadto obie branże stosują trudny, często zbyt niezrozumiały dla konsumenta czy profesjonalisty język, który często bywa niespójny – ten sam opis cechy produktu oznacza w różnych sytuacjach coś innego. W interesie producentów jest lepsze komunikowanie się z klientami i zapewnienie, że wysoka jakość produktu poparta jest certyfikacją niezależnych instytucji. Związek to płaszczyzna, dzięki której będą mogli wypracować wspólne rozwiązania z korzyścią dla wszystkich i każdego z osobna.

Związek pozwala obniżyć koszty prowadzania działalności, m.in. poprzez oferowanie analiz prawnych czy rynkowych. Planuje na bieżąco informować o zmianach w prawie chemicznym, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, oraz stworzyć dostęp do badań rynkowych i know-how. Członkostwo w Związku umożliwia także uczestnictwo w projektach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i budowaniem pozytywnego wizerunku branży.

Polski Związek Producentów Farb i Klejów PZPFiKPlany

Obecnie do Związku należy już 20 firm i dołączają następne. Od października 2015 Związek posiada swoją siedzibę przy ul. Smulikowskiego w Warszawie. Została zaprojektowana i wybrana identyfikacja wizualna (m.in. logo), funkcjonuje także strona internetowa www.pzpfik.pl. W 2016 roku planowane jest powołanie kliku grup roboczych mających zająć się takimi zagadnieniami jak: utylizacja odpadów, badania rynkowe, pozyskiwanie funduszy europejskich oraz proekologiczne rozwiązania. Ale to dopiero początek. To producenci i ich potrzeby zadecydują, jakie problemy branży powinny stać się priorytetami działań Związku w najbliższym czasie. Im będzie więcej członków (obie branże to prawie 200 producentów), tym więcej nowych tematów i problemów do rozwiązania.

Źródło: Polski Związek Producentów Farb i Klejów