a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneTesty pogodowe i sprzęt – jakie są najnowsze trendy?

Testy pogodowe i sprzęt – jakie są najnowsze trendy?

Same farby są nieustannie w centrum naszego zainteresowania, ale dla branży ważne są również technologie i sprzęt do ich testowania. Na przykład urządzenia do testów pogodowych. O najnowszych trendach w tym sektorze mówi Florian Feil, konsultant ds. badania wpływu warunków atmosferycznych firmy Atlas.

testy pogodowe sprzęt trendy

Fot. Clker-Free-Vector-Images / pixabay.com

Jakie są obecne trendy w testach odporności powłok na warunki atmosferyczne? Gorącym tematem jest wpływ ciepła na reakcje fotodegradacji. Temperatura okazuje się ważniejszym parametrem, niż nam się dotychczas wydawało. Czynniki pogodowe nigdy bowiem nie działają w oderwaniu od siebie – temperatura powierzchni ma wpływ na wilgotność, więc może sprzyjać hydrolizie, a także powodować hydrodynamiczne zmiany objętości i towarzyszące temu naprężenia mechaniczne. Dlatego nowa generacja sprzętu może być już wyposażona w bezkontaktowy termometr.

Nowe technologie, o których warto wiedzieć

Jakie innowacyjne metody testowe mogą w najbliższym czasie namieszać w branży? Przede wszystkim coraz dokładniejsze pomiary i kontrola parametrów naprężeń, a do tego wspomniany bezkontaktowy pomiar temperatury. Warto również wspomnieć, że w nowoczesnych filtrach optycznych w lampach ksenonowo-łukowych mamy już do dyspozycji lepsze dopasowanie spektrum do ziemskiego promieniowania słonecznego (zwłaszcza w zakresie promieniowania UV).

Udoskonalona została także technologia przyspieszonych testów pogodowych na zewnątrz. Dotychczas powszechnie stosowanym rozwiązaniem były urządzenia na bazie zwierciadeł Fresnela, skupiające promieniowanie słoneczne, jednak ograniczeniem ich działania były efekty cieplne – w silnym słońcu temperatura była zbyt wysoka, by sprzęt mógł poprawnie działać. Firma Atlas wyprodukowała nowe narzędzie, wykorzystujące tzw. „chłodne lustra”, które odbijają tylko promieniowanie UV i promieniowanie widzialne o krótkiej długości fali. Dzięki temu operujemy nie tylko w niższych temperaturach, ale i mamy możliwość wykorzystania większej ilości luster. Urządzenie wyposażone w 20 „chłodnych luster” symuluje ekspozycję na promieniowanie, jaką w normalnych warunkach uzyskalibyśmy przez 10-12 lat, a wciąż pozostajemy przy stosunkowo niskich temperaturach.

Co nam daje sprzęt cyfrowy?

Jeśli chodzi o technologie cyfrowe, ich wdrożenie w branży to długotrwały proces, ale już teraz są one wykorzystywane w testach pogodowych na wielu poziomach, takich jak organizacja próbek, kontrola parametrów, obsługa i kalibracja itd. Dzięki zdalnemu monitorowaniu sprzętu za pośrednictwem sieci otrzymujemy bardziej powtarzalne wyniki, ponieważ otrzymujemy na bieżąco informację o wszelkich anomaliach.

Wiele etapów, np. obsługa próbek i ich kontrola, wymaga jednak wciąż asysty człowieka. A ponieważ koszt w przeliczeniu na próbkę jest stosunkowo wysoki, czas trwania testu długi, a rotacja próbek ograniczona, w stosunku do innych urządzeń testowania powłok sprzęt do testów pogodowych w zakresie technologii cyfrowych pozostaje na razie trochę w tyle.

Źródło: european-coatings.com