a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweTechnologia Koloru na Uniwersytecie Alicante

Technologia Koloru na Uniwersytecie Alicante

Od najbliższego roku akademickiego na Uniwersytecie Alicante w Hiszpanii będzie można szkolić się na kierunku Technologia Koloru dla Sektora Samochodowego. Roczny kurs obejmuje specjalistyczne zajęcia laboratoryjne oraz staż w jednej z kilku firm, które zgłosiły już chęć współpracy. Wśród nich znaleźli się tacy potentaci jak Audi, Seat, BASF Coatings, BYK-Gardner, Opel, AkzoNobel, Valspar i PPG.

technologia koloru Uniwersytet AlicanteZagadnienia związane z technologią koloru dotyczą siłą rzeczy wielu sektorów przemysłu. Farby, tkaniny, ceramika, plastik, poligrafia – wszystkie te dziedziny muszą dbać o najwyższą jakość koloru. Niestety zajmujący się tym eksperci często nie posiadają specjalistycznego wykształcenia, a ich wiedza z obszaru kolorymetrii to efekt praktyki i nauki na własną rękę lub drogich szkoleń. Aby to zmienić, Uniwersytet w Alicante w Hiszpanii uruchomił podyplomowy kurs Technologia Koloru dla Sektora Samochodowego.

Interdyscyplinarny kurs obejmuje takie zagadnienia jak pomiar i percepcja koloru, wygląd tekstury i odcienia, zarządzanie jakością koloru, a także pigmenty z efektami specjalnymi do zastosowania w przemyśle samochodowym, ale również kosmetycznym czy tekstylnym. Dzięki zdobyciu zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu technologii koloru absolwenci przygotowani będą do pracy w dużych firmach z branży samochodowej i pokrewnych. Mogą liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony wytwórców aut, producentów lakierów samochodowych, a także innych zakładów przemysłowych.

Kurs kosztuje 4500 euro i przeznaczony jest dla absolwentów chemii, inżynierii materiałowej, inżynierii przemysłowej, fizyki, optyki, nauki o obrazowaniu, informatyki, matematyki, a także wszelkich kierunków związanych z jakościowym opisem barwnych materiałów. Wymagana jest również znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Podczas pierwszego semestru odbywają się obowiązkowe zajęcia laboratoryjne, drugi zaś obejmuje 300 godzin stażu, który pozwoli studentom dogłębnie poznać zagadnienia związane z technologią koloru także w warunkach przemysłowych.

Szczegóły dotyczące studiów, ich przebiegu i wymagań rekrutacyjnych znaleźć można na stronie
http://www.enegocios.ua.es/curso.asp?curso=autoingles&edicion=528.

Źródło: Uniwersytet Alicante, pcimag.com