a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowePrzeciwporostowy taninian cynku

Przeciwporostowy taninian cynku

Jako nowy środek przeciwporostowy zaproponowano ekstrakt z taninianu cynku. To środek pochodzenia naturalnego, otrzymany z rośliny nazywanej korzeniarą.

taninian cynku

Tanina potrzebna do ekstraktu została pozyskana z korzeniary Rhizophora apiculata.
Fot. wildsingapore / Foter.com / CC-BY-NC-ND

Taninian cynku otrzymano z taniny, której źródłem była korzeniara Rhizophora apiculata. Jego wzmocniony ekstrakt jako środek przeciwporostowy dodawano w różnych ilościach do farby epoksydowej.

Aktywność przeciwporostową oceniono na podstawie próby z fioletem krystalicznym oraz wyników testu w wodzie morskiej. Ponadto porównywano wymiary badanego elementu przed i po ekspozycji, aby ocenić, jak duży był wzrost masy wskutek porastania.

Stwierdzono, że skuteczność dodatku przeciwporostowego zależy od jego zawartości oraz od stopnia wymywania. Okazało się również, że już niewielkie ilości tanianinu cynku (2,736 mg/ml) wystarczają, żeby zahamować wzrost bakterii Bacillus cereus.

Artykuł opublikowano w czasopiśmie Progress in Organic Coatings (nr 81, kwiecień 2015, str. 125-131).

Źródło: european-coatings.com