a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowedo drewnaPRA Woodcoatings Congress 2018 – o czym była mowa?

PRA Woodcoatings Congress 2018 – o czym była mowa?

Co dwa lata przedstawiciele branży farb do drewna spotykają się, by dyskutować o najnowszych rozwiązaniach technologicznych oraz regulacjach prawnych. O czym dyskutowano na tegorocznej konferencji PRA Woodcoatings Congress?

PRA Woodcoatings Congress 2018W branży farb do drewna obserwujemy wiele trendów obecnych też w przemyśle lakierów samochodowych i ochrony antykorozyjnej. Tegoroczny kongres PRA w Amsterdamie pokazał jednak, że są też subtelne różnice. Dotyczy to choćby naturalnych surowców.

Naturalne surowce w natarciu?

W trakcie wydarzenia przeprowadzono sondaż, w którym zapytano uczestników, jak wielki będzie ich zdaniem udział materiałów pochodzenia naturalnego w ich formułach za dziesięć lat. 45% ankietowanych odpowiedziało, że 10-30%. Oczywiście jest to udział większy niż obecnie, co pokazuje tendencję wzrostową, ale też nie jest to wartość, która wskazywałaby na rewolucyjne zapędy producentów. 23% zapytanych odpowiedziało jednak, że 30-50%, natomiast 9% – że nawet ponad 50%. Dowodzi to, że na rynku mamy również grono graczy ambitnie ukierunkowanych na ekologię.

Naturalnym surowcom poświęcone było wiele referatów na tegorocznym kongresie PRA. Pokazały one, że technologia poszła już na tym polu dalej, niż moglibyśmy się spodziewać. Mowa była między innymi o biologicznych opóźniaczach palenia, sylilowanych olejach lnianych, nano- i mikrofibrylarnej celulozie oraz spoiwach na bazie kwasu itakonowego.

Za mało wodorozcieńczalnych

Ekologia w branży lakierów do drewna to jednak nie tylko naturalne surowce. Poza nimi pozostaje wciąż wiele do zrobienia. Na przykład, jak zwrócił uwagę w swojej prezentacji Thomas Bernhofer z firmy Synthomer, stosunkowo niewielki jest wciąż udział formuł wodorozcieńczalnych. Obecnie zaledwie 35% farb DIY do listew i ościeżnic to produkty na bazie wody. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w sektorze przemysłowym – tutaj tylko 15% to farby wodorozcieńczalne.

Bernhofer stwierdził jednak, że udział ten wkrótce prawdopodobnie wzrośnie za sprawą nowych regulacji, takich jak dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji (NEC 2020/30). Dyrektywa ta ograniczy dopuszczalne poziomy LZO do 50 mg/l, albo nawet 30 mg/l, a więc dużo niższe niż obecne 130 mg/l. To wymusi zaś zastąpienie produktów rozpuszczalnikowych wodnymi. W krajach, w których obowiązują bardziej surowe przepisy, jak w Danii czy Holandii, udział lakierów wodorozcieńczalnych już teraz wynosi 90% lub więcej.

Piękne i wytrzymałe

Wyniki sondażu zdradziły jednak, że są również inne kwestie, które wymagają zmian i poprawy. W pytaniu o to w którym kierunku powinna się rozwinąć technologia ponad 50% pytanych stwierdziło, że lakiery do drewna powinny być bardziej wytrzymałe. Większość opowiedziała się za wyższą odpornością chemiczną farb wodorozcieńczalnych.

Znalazło to swoje odzwierciedlenie również w tegorocznej nagrodzie konkursowej. Medal Holbrow, przyznawany przez Oil & Colour Chemists’ Association (OCCA), otrzymała Miriam Peralta z firmy Lubrizol, która mówiła o możliwościach poprawy walorów estetycznych poliuretanów na bazie poliamidów, nie tracąc przy tym wysokiej wytrzymałości i odporności, z których słyną farby poliuretanowe. Chodziło przede wszystkim o uzyskanie wytrzymałych lakierów matowych, na które jest coraz większe zapotrzebowanie.

Źródło: Jan Gesthuizen / european-coatings.com