a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowedo tworzyw sztucznychPowlekanie konformalne – metody

Powlekanie konformalne – metody

Powlekanie konformalne to nowoczesna technologia ochrony układów elektronicznych, która jednak jest skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie poprawnie zaaplikowana. Dlatego też przybliżamy najważniejsze metody nanoszenia powłoki, ich mocne i słabe strony oraz wskazówki, które pomagają uzyskać warstwę ochronną dobrze spełniającą swą funkcję.

powlekanie konformalne

fot. Yiannos1 (stockfreeimages.com)

Jednym z najprostszych sposobów naniesienia powłoki konformalnej jest metoda zanurzeniowa. Proces ten jest wydajny i nieskomplikowany, należy jednak pamiętać, że ciekły lakier poddany sile grawitacji będzie spływał z pionowych powierzchni płytki, toteż powstała warstwa nie będzie stuprocentowo równomierna. Aby zapobiec rozlewaniu lakieru na obszary, które nie mają być nim pokryte, stosuje się maskowanie. Operacja ta, choć konieczna, jest jednak również źródłem dodatkowych błędów (jak choćby zdarcie fragmentów lakieru przy usuwaniu warstwy maskującej). Wiąże się też z powstaniem sporej ilości odpadów lakieru.

Kabina do nanoszenia powłok konformalnych metodą zanurzeniową. Fot. Wikimedia Commons

Kolejna opcja to natrysk. Jest również metodą stosunkowo prostą, ze względu jednak na jej podstawy fizyczne oferuje mniejszą wydajność. Część cząstek lakieru ulega rozproszeniu w powietrzu, zanim dotrze do płytki (rozpył), część odbija się od jej powierzchni i nie tworzy ostatecznie warstwy (rozkurz), toteż tylko pewien procent początkowej ilości farby osadza się na podłożu. A ponieważ szkodliwe pozostałości przenikają do powietrza, stwarzając zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu, konieczne jest stosowanie przez lakiernika środków ochrony osobistej.

Rozwiązaniem części problemów związanych ze stosowaniem natrysku jest mikronatrysk (microspray). Jest to opcja kosztowna, pozwala jednak znacząco zwiększyć efektywność nanoszenia farby (szczególnie jeśli mamy do czynienia z metodą LVLP – Low Volume Low Pressure). Technika ta wciąż jednak wymaga maskowania.

Jedną z możliwości jest również nanoszenie lakieru igłą, czyli końcówką dozującą, jest to jednak metoda wyjątkowo niezalecana. Precyzyjne wykonanie powłoki tym sposobem jest bardzo trudne, zaś igła może bardzo łatwo ulec uszkodzeniu w kontakcie z płytką lub, odwrotnie – sama może naruszyć strukturę płytki. Do tego na końcu wykonanej tym sposobem ścieżki lakier kumuluje się w postaci „tamy”, co jest spowodowane jego zwiększonym wyciekiem po otwarciu lub zamknięciu zaworu.

Kabina do nanoszenia powłok konformalnych metodą natryskową. Fot. Wikimedia Commons

Nanoszenie strumieniowe to metoda przypominająca nieco nanoszenie igłą, aplikacja lakieru zachodzi bowiem również za pomocą końcówki dozującej. Nie posiada ona jednak wad charakterystycznych dla tamtej techniki nanoszenia; igła w tym wypadku nie styka się z powierzchnią, a lakier nie jest wyciskany, lecz wyrzucany na płytkę za pomocą mechanizmu elektromagnetycznego z odległości kilku milimetrów.

Z kolei metodą z zupełnie przeciwnego bieguna jest nanoszenie kurtynowe. To technika bezkontaktowa, bardzo szybka i wydajna, na tyle precyzyjna, że nie wymaga maskowania. Należy jedynie pamiętać stosując ją, że szerokość kurtyny zależy od lepkości i ciśnienia, toteż gdy któryś z tych parametrów się zmieni, należy dokonać szybkiej korekty, aby naniesiony wzór spełniał nasze oczekiwania.

Nanoszenie spiralne jest inną metodą bezkontaktową, stosowaną dla lakierów o dużej lepkości – czyli wtedy, gdy nanoszenie kurtynowe nie może być wykorzystane. Charakteryzuje ją równie wysoka wydajność i dokładność, jednak podobnie jak technika kurtynowa wymaga kontroli ciśnienia.

Te i wiele innych informacji dotyczących technologii conformal coatings znaleźć można na stronie AMB Technic.