a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowePolscy naukowcy badają lakiery poliuretanowe

Polscy naukowcy badają lakiery poliuretanowe

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej zbadali wpływ hydrotalkitów na właściwości proszkowych przezroczystych lakierów poliuretanowych.

lakiery poliuretanowe

Fot. Unsplash / pixabay.com

Badacze zastosowali środki sieciujące w postaci blokowanych poliizocyjanianów. Powłoki poddano obserwacji przy użyciu mikroskopii AFM oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD).

Zbadano m.in. takie parametry jak połysk, elastyczność, odporność na uderzenia i zarysowania. Najlepsze właściwości uzyskano dla powłoki z dodatkiem cynkowo-glinowego podwójnego wodorotlenku warstwowego Zn,Al-ALA LDH.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Progress in Organic Coatings” (nr 95, czerwiec 2016, s. 120-126).

Źródło: european-coatings.com