a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowejachtowe i okrętowePokrycia International na FSRU z Livorno

Pokrycia International na FSRU z Livorno

Produkty International Paint Marine zastosowane zostaną przy budowie Golar Frost - ogromnej jednostki pływającej do magazynowania i regazyfikacji LNG powstającej obecnie w Livorno we Włoszech.

LNG (ang. liquid natural gas) czyli skroplony gaz ziemny to paliwo, którego znaczenie bardzo wzrosło w ciągu ostatnich lat. Dzięki konwersji do stanu ciekłego, której dokonuje się przez ochłodzenie do temperatury poniżej -162°C, objętość tego gazu zmniejsza się około 630 razy, co ma ogromne znaczenie dla przechowania i transportu (nawet na duże odległości od miejsca wydobycia) tego surowca. Ponadto przy skraplaniu dokonuje się oczyszczenia gazu ziemnego z substancji stałych, wody oraz lotnych związków szkodliwych dla środowiska (np. dwutlenku węgla i tlenków azotu) emitowanych w przypadku wykorzystania innych paliw, takich jak ropa naftowa, co czyni LNG ważną dla nich alternatywą.

Nie dziwi więc duża liczba środków zainwestowanych w ostatnich latach w budowę gazowców, czyli statków przystosowanych do transportu LNG, a także ogromnych terminali LNG – instalacji do odbioru i regazyfikacji (przeprowadzania z powrotem w stan gazowy) skroplonego gazu ziemnego. Większość tego typu obiektów znajduje się nad brzegiem morza, jednak istnieje również specjalny ich rodzaj o nazwie FSRU (z ang. Floating Storage and Regasification Unit – Pływająca Jednostka Magazynująco-Regazyfikująca), który zakotwiczony zostaje daleko od brzegu, na pełnym morzu. Takie jednostki to rzadkość – obecnie jest ich na całym świecie zaledwie kilka.

We włoskim Livorno na zlecenie spółki naftowej Saipem właśnie powstaje jedna z nich. Specjalnie przystosowany w tym celu ma zostać gazowiec Golar Frost, zaś pracami przystosowawczymi zajmuje się Drydocks World Dubai. Przewiduje się, że w ciągu roku FSRU z Livorno będzie w stanie przetworzyć 3,75 mld m3 gazu, co stanowi 4% krajowego zapotrzebowania Włoch. Każdego dnia 11 milionów m3 cieczy wyładowanej z gazowców poddawanych będzie regazyfikacji i transportowanych za pośrednictwem 30-kilometrowego, znajdującego się pod ziemią rurociągu na ląd, gdzie gaz dostarczony zostanie do państwowej sieci wysokiego napięcia.

Prace związane z konwersją gazowca Golar Frost w jednostkę magazynująco-regazyfikującą obejmują także renowację pokryć. Zastosowane w tym wypadku zostały produkty firmy International Paint. Ponieważ obszar, gdzie zakotwiczony będzie FSRU leży w samym środku tzw. Pelagos Sanctuary, śródziemnomorskiej strefy szczególnie chronionej ze względu na występowanie wielorybów, wykluczone jest stosowanie pokryć przeciwporostowych z biocydami. Absolutnie konieczna ze względu na ciepły i wilgotny klimat w tamtym regionie jest natomiast odpowiednia ochrona antykorozyjna. Zastosowane środki powinny być sprawdzone i zapewniać długotrwałą skuteczność – przynajmniej na najbliższych 25 lat, w ciągu których to jednostka będzie poddana bezustannej eksploatacji. Warunki te spełnia Intershield 300 – epoksydowa farba z 9% aluminium odporna na ścieranie. Poddana badaniom poprzez zanurzenie na 6000 godzin w wodzie morskiej o temperaturze 40°C, warstwa Intershield 300 nie wykazała najmniejszych uszkodzeń. Zadecydowano więc, że środek ten jest najlepszym kandydatem na pokrycie kadłuba statku, a także obrotnicy i pędników. Zbiorniki balastowe pokryto z kolei antykorozyjną farbą na gorzej przygotowane podłoże (ang. surface tolerant) Interbond 808.

Podczas przeładowywania gazu jednostka typu FSRU jest szczególnie narażona na uderzenia i tarcie, toteż odpowiednio dużo uwagi poświęcono wyborowi powłoki na odbijacze. Tę odpowiedzialną funkcję powierzono ostatecznie grubopowłokowej farbie epoksydowej Interzone 1000, której wysoką odporność na ścieranie, własności antykorozyjne i odporność chemiczną nadają chemoodporne płatki szklane.

Kopuły zbiorników na gaz tworzące powierzchnę równą około 7000 m² wymagają pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Taką ochronę osiagnąć można stosując farby z aktywnymi składnikami, które w kontakcie z ogniem pęcznieją i tworzą twardą warstwę izolacyjną na bazie sadzy. Bardzo istotna w tym wypadku jest absorpcja wody – zbyt wysoka powoduje szybkie pogorszenie właściwości mechanicznych. Ponieważ mamy do czynienia z jednostką, która stale pozostaje na morzu, nieodpowiedni materiał może szybko zaabsorbować dużą ilość wody i ulec całkowitemu zniszczeniu. Toteż uznano, że w tej roli idealnie sprawdzi się Chartek 7 – środek, który posiada najniższą absorpcję wody spośród wszystkich farb epoksydowych stosowanych jako bierna ochrona przeciwpożarowa. Jego ważną zaletą jest również lekkość – ogółem zastosowano jedynie 120 ton tej farby, a w końcu im większy ciężar obiektów znajdujących się na pokładzie, tym większe zagrożenie zachwiania stabilności całej jednostki. Na obszarach, które pokryto tym preparatem nałożono w charakterze podkładu grubopowłokową farbę Interseal 670HS, którą bez problemu można pokrywać również stare, częściowo zniszczone powierzchnie.

Nawet mimo szczególnych wymogów związanych z warunkami środowiskowymi International Paints było więc w stanie zaoferować produkty dobrze spełniające swą funkcję. W dobie dynamicznie rozwijającego się przemysłu gazowego i olejowego opracowanie formuł nowych, służących mu i dostosowanych do różnych sytuacji pokryć jest sprawą szczególnej wagi.

źródło: Surfaces