a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneOpen-Bio – bio-produkty pod kontrolą

Open-Bio – bio-produkty pod kontrolą

Celem projektu Open-Bio jest przeprowadzenie badań, które pomogą w opracowaniu standardów dla bio-produktów – produktów pochodzenia biologicznego. Zadania tego podjął się holenderski instytut badawczy Food & Biobased Research, wspomoże go natomiast kilkanaście europejskich ośrodków i firm.

Open-Bio

Fot. epSos.de / Foter.com / CC-BY

Stosowanie produktów pochodzenia biologicznego wciąż jeszcze nie jest ograniczone normami, dlatego środki te mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia i dla środowiska. Aby zmienić ten stan rzeczy, Unia Europejska zleciła specjalne badania dotyczące degradowalności i kompostowalności bio-produktów. Mają one zostać przeprowadzone przez instytut Food & Biobased Research podlegający holenderskiemu Wageningen University and Research center we współpracy z NEN (Holenderskim Instytutem Standaryzacji) oraz czternastoma ośrodkami badawczymi i firmami z różnych zakątków Europy (m.in. Francji, Niemiec i Grecji).

Open-Bio to kontynuacja projektu KBBPPS. Wykorzystane wówczas techniki analityczne mają obecnie zostać uzupełnione metodami pośrednimi, które pozwolą ustalić m.in. pochodzenie bio-produktów oraz ich degradowalność w glebie i wodzie (stopień degradacji w oceanie, kompostowalność, możliwość konwersji w biogaz drogą fermentacji beztlenowej). Na tej podstawie będzie można porównać pod względem przyjazności środowisku bio-produkty z innymi materiałami, a także opracować standardy dotyczące ich wytrzymałości, elastyczności czy przepuszczalności.

Sięgając dalej, owocem badań prowadzonych przez FBR będą normy dotyczące oznakowania bio-produktów i informacji, które będzie musiał dostarczyć producent. Badania prowadzone są w ośmiu krajach Unii Europejskiej, gdzie zastosowanie produktów pochodzenia biologicznego jest wyjątkowo szerokie i tym samym zapotrzebowanie na takie normy jest największe. Efektem mają być jednak przepisy obowiązujące na poziomie całej Unii. W najbliższych latach zostanie zorganizowany szereg warsztatów związanych z tym tematem.

Więcej na temat projektu Open-Bio na stronie Biobased Economy.

Źródło: pcimag.com