a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Olej rycynowy w walce z korozją

Naukowcy z Brazylii poddali badaniom powłokę antykorozyjną na bazie oleju rycynowego. Wyniki przeprowadzonych przez nich testów są bardzo obiecujące.

fot. Wikimedia Commons

Badania przeprowadzili profesor Márcia Martinelli i jej współpracownicy z Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Przygotowali oni hybrydową, organiczno-nieorganiczną warstwę składającą się z epoksydowanego oleju rycynowego (ECO) oraz związku nieorganicznego – izopropanolanu tytanu (TIP) z dodatkiem prekursorów silikonowych. Wypróbowano różne proporcje składników organicznych do nieorganicznych, aby sprawdzić, jak właściwości (takie jak adhezja do podłoża, twardość, mikrostruktura i własności termiczne) zależą od składu pokrycia.

Powłoki naniesione na elementy aluminiowe poddano wstępnemu sieciowaniu w temperaturze pokojowej i w atmosferze obojętnej, a następnie – sieciowaniu termicznemu. Wszystkie pokrycia wykazały doskonałą adhezję do podłoża, a poddane intensywnym testom korozyjnym sprawdziły się doskonale.

Na podstawie analizy właściwości stwierdzono, że zwiększona koncentracja prekursora nieorganicznego (TIP) skraca czas sieciowania i zwiększa twardość oraz wytrzymałość. Na właściwości mechaniczne korzystnie wpływały też prekursory silikonowe. Jak wykazali więc brazylijscy badacze, właściwości opracowanej przez nich powłoki na bazie oleju rycynowego można modyfikować zmieniając skład i ilość poszczególnych składników. Być może to ciekawe rozwiązanie już wkrótce zostanie wykorzystane przez wytwórców farb i powłok.

Źródło: european-coatings.com