a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweOdpady farb proszkowych efektywnym źródłem energii

Odpady farb proszkowych efektywnym źródłem energii

Podczas malowania proszkowego spora ilość farby nie ląduje na podłożu, gdzie jej miejsce. Pozostałości muszą zostać usunięte, a jest to stosunkowo drogie. Być może jednak nowoczesny piec do spalania pozwoli w przyszłości zminimalizować koszt tej operacji, a nawet z pożytkiem wykorzystać resztki farb proszkowych i innych substancji sypkich.

odpady z malowania proszkowego źródłem energii

fot. charcoal (rgbstock.com)

Podczas malowania proszkowego duża część farby nie dociera na powierzchnię obiektu, który ma zostać nią pokryty, a zostaje odessana jako odpad. Resztki te można poddać recyklingowi, ale rozwiązanie to ma swoje ograniczenia – jeśli do farby zostanie dodana zbyt duża ilość odpadów, ucierpi na tym jej jakość. Na ogół więc pozostałości zostają usunięte, co wiąże się jednak z dużymi kosztami.

Dobrze byłoby więc, gdyby odpady mogły być poddane jakiejś formie utylizacji. Równocześnie w zakładach produkcyjnych potrzebne jest paliwo do procesów wysokotemperaturowych. Naukowcy z Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF w Magdeburgu skojarzyli te dwa fakty i doszli do wniosku, że można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zaproponowali specjalny piec do spalania odpadów proszkowych i uzyskiwania z nich energii cieplnej. Paliwem mogą być resztki farb, proszki polimerowe lub nawet drewniane wióry. Ma to pozwolić na zaoszczędzenie 25% gazu ziemnego, którym pali się w piecach obecnie, oraz oczywiście 100% kosztów usunięcia odpadów. Ponadto, zgodnie ze śmiałymi projektami badaczy, być może w przyszłości w ten sposób będzie można nawet uzyskać prąd elektryczny.

Piec opracowany przez naukowców z Fraunhofer Institute składa się z trzech części – palnika paliwa pyłowego, bojlera oraz systemu filtrów. Odpady proszkowe są transportowane do palnika pneumatycznie (tj. przy pomocy sprężonego powietrza), a następnie spalane. Woda w bojlerze magazynuje ciepło, które wykorzystane może być w procesach wysokotemperaturowych. Gazy spalinowe powstałe przy spalaniu są natomiast odsysane i unieszkodliwiane poprzez przepuszczenie przez system filtrów. Urządzenie tego typu jest 50 razy mniejsze niż standardowe piece, co działa na jego korzyść – można je bowiem wykorzystać także w przypadku niewielkiej ilości odpadów.

Jeden piec według powyższego projektu został już wybudowany na próbę w MBG Metallbeschichtung Gerstungen GmbH. Został ściśle dostosowany do potrzeb tamtejszego zakładu, konstrukcja pieca (a szczególnie systemu filtrów) zależy bowiem od rodzaju odpadów jakie powstają w ośrodku i musi być indywidualnie dopasowana. Wydatek jednak szybko się zwróci – obserwacje efektów działania pierwszego testowego pieca potwierdziły, że ilość gazu wykorzystywanego jako paliwo rzeczywiście została dzięki temu zmniejszona o 25%.

Źródło: Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF