a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneNowe referaty na V Seminarium Spektrochemu

Nowe referaty na V Seminarium Spektrochemu

Podczas V Seminarium Spektrochemu poruszone zostaną zagadnienia problematyki starzenia farb dyspersyjnych (w postaci ciekłej), jak również ich odporności na niskie temperatury. Dwa referaty na ten temat wygłosi podczas seminarium pan Artur Pałasz.

V Seminarium Spektrochemu

Fot. Wikimedia Commons

Pierwszy referat „Starzenie wyrobów malarskich i powłok. Metody badawcze, znaczenie praktyczne, określanie trwałości powłok oraz terminu przydatności wyrobów malarskich” podejmuje problematykę badania trwałości farb w trakcie ich magazynowania. Omówione zostaną wszelkie zagadnienia związane ze zmianami zachodzącymi w wyrobach malarskich dyspersyjnych dla budownictwa (farbach i gruntach) i wpływie tych zmian na jakość otrzymywanych później powłok malarskich.

Drugi z nowych tematów opisany zostanie w referacie „Odporność farb dyspersyjnych na działanie niskich temperatur”. Problem wpływu ujemnej temperatury jest szczególnie duży w okresie zimowym, wczesno-wiosennym, późno-jesiennym, ale i ma miejsce podczas eksportu farb do krajów północnych. W referacie zostaną opisane, a na Seminarium omówione, sprawy dotyczące właściwej oceny wpływu ujemnej temperatury na jakość farb dyspersyjnych. Powszechnie przeprowadzane bowiem oceny polegające na zamrożeniu/rozmrożeniu farb i stwierdzeniu płynnej konsystencji są błędne. Okazuje się bowiem, że mimo braku koagulatów, braku zmian konsystencji w farbie mogły zajść zmiany, które wpływają na wytrzymałość powłoki malarskiej otrzymanej z takiej farby „po przejściach”. Właściwy sposób badania pozwala na jednoznaczne stwierdzenie czy wpływ ujemnej temperatury jest niszczący dla danego wyrobu malarskiego / spoiwa dyspersyjnego.

Zapraszamy do udziału w seminarium! Szczegóły na temat lokalizacji, uczestnictwa i programu znaleźć można w kalendarium i na stronie Spektrochemu.

Źródło: Spektrochem