a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweNowe powłoki proszkowe na papier

Nowe powłoki proszkowe na papier

Fińscy naukowcy zaproponowali nowe powłoki proszkowe na papier. Wypróbowali proszki otrzymywane różnymi metodami i wybrali wariant, którego wyniki wypadły najlepiej.

powłoki proszkowe na papier

Fot. twinkabauter / Foter.com / CC-BY-NC-ND

Zaproponowana technologia to powłoki aplikowane elektrostatycznie, o 100 częściach wagowych węglanu wapnia i 10 częściach wagowych polimeru – spoiwa.

Proszki były otrzymywane kilkoma różnymi metodami, a następnie prasowane w wysokich temperaturach. Spoistość, porowatość i właściwości absorpcyjne zależały od metody przygotowania i prasowania proszku, a także od jego składu. Najbardziej obiecujące okazały się proszki zawierające półkrystaliczne polimery i to właśnie one będą poddane dalszym badaniom.

Artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie Powder Technology.

Źródło: european-coatings.com