a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweNanocząstki krzemionki w lakierach samochodowych

Nanocząstki krzemionki w lakierach samochodowych

Naukowcy postanowili sprawdzić, jak dodatek nanocząstek krzemionki wpływa na właściwości samochodowych elektropowłok katodowych. Interesował ich zwłaszcza przebieg procesu utwardzania, uzyskana ochrona krawędzi oraz właściwości antykorozyjne.

nanocząstki krzemionki lakiery samochodowe

Fot. FranckinJapan / pixabay.com

Do badania rozprowadzenia nanocząstek w powłoce naukowcy wykorzystali FE-SEM (skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową). Właściwości antykorozyjne określono przy pomocy spektroskopii impedancyjnej EIS oraz testu w komorze solnej. Do badania procesu utwardzania posłużyła analiza mechaniczno-termiczna DMTA, a reologię tego procesu zbadano przy pomocy reometru.

Stwierdzono, że nanocząstki krzemionki mają pozytywny wpływ na właściwości powłoki samochodowej. Przy zastosowaniu 4% wagowych tego dodatku uzyskano znacznie wyższą niż standardowo minimalną lepkość materiału roztopionego, dużo lepsza była także ochrona krawędzi. Wyniki eksperymentu opublikowano w czasopiśmie „Surface and Coatings Technology”.

Źródło: european-coatings.com