a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweKrüss i Linseis mierzą kąt zwilżania w wysokiej temperaturze

Krüss i Linseis mierzą kąt zwilżania w wysokiej temperaturze

Firmy Krüss i Linseis rozpoczęły współpracę, której celem będzie opracowanie skutecznej technologii pomiaru kąta zwilżania w wysokich temperaturach. Będzie ją można wykorzystać m.in. w procesie produkcji emalii.

Krüss Linseis pomiar kąta zwilżania wysoka temperatura

Fot. arch. Krüss

Pomiar kąta zwilżania w wysokich temperaturach to technika pomiarowa, która może znaleźć zastosowanie m.in. w procesie odzysku energii z paliw mineralnych, w badaniach żużlu wielkopiecowego czy w produkcji emalii. W tym ostatnim przypadku szczególne korzyści przyniesie połączenie tej technologii z dylatometrią (badaniem rozszerzalności cieplnej). Zwilżanie między materiałem powlekanym a powłoką jest bowiem równie ważne dla stabilności uzyskanej warstwy, jak rozszerzalność cieplna poszczególnych faz.

Owocem współpracy ma być urządzenie Drop Shape Analyzer do badań w temperaturach powyżej 2000°C. Będzie ono również mierzyć rozszerzalność cieplną oraz deformację. Nowe narzędzie zapewniać będzie m.in. ścisłą kontrolę spadków temperatury, proste wprowadzanie próbek oraz bezkontaktowy pomiar optyczny przy użyciu wysokiej rozdzielczości kamery CCD i zaawansowanego oprogramowania do analizy obrazu.

Cały pomiar kąta zwilżania i rozszerzalności termicznej z deformacją będzie rejestrowany w formie obrazu wideo wraz ze zmianami temperatury. System jest też bardzo elastyczny, jeśli chodzi o wybór warunków środowiskowych – pomiar może być przeprowadzony zarówno w powietrzu (atmosfera utleniająca), jak i w gazie szlachetnym, w atmosferze redukującej lub w próżni.

W efekcie współpracy obie firmy będą mogły skorzystać ze swojej wiedzy i doświadczenia, aby stworzyć kompleksową, zaawansowaną technologię. Linseis liczy na ekspertyzę i wiedzę rynkową Krüss w zakresie pomiarów kąta zwilżania, zaś Krüss będzie mógł wykorzystać doświadczenie Linseis z dziedziny analizy w wysokich temperaturach oraz rozszerzyć swoją obecność rynkową na nowe pola badawcze i przemysłowe.

Źródło: european-coatings.com