a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneKanada mistrzem zarządzania odpadami

Kanada mistrzem zarządzania odpadami

Kanadyjscy przemysłowcy dają całemu światu doskonały przykład, jak należy postępować z odpadkami farb i lakierów. Od roku 1994, kiedy to podjęta została inicjatywa Product Care, stale powstają tam nowe programy proekologiczne, dbające o czystość i bezpieczeństwo.

Kanada mistrzem zarządzania odpadami

fot. micromoth (rgbstock.com)

W zakresie inicjatyw związanych z utylizacją przoduje Ontario. W 2008 roku ogłoszono tam program Municipal Household of Special Waste (MHSW), który przy poparciu lokalnego rządu upowszechnia ideę zwiększonej odpowiedzialności producenta (ang. Extended Producer Responsibility). Zadanie nadzorowania realizacji aktualnie wdrożonych programów związanych z recyklingiem przypadło natomiast w udziale powołanej w roku 2002 organizacji Waste Diversion Ontario, finansowanej przez lokalny przemysł.

Programy te dotyczą oczywiście również producentów farb i lakierów. Ci z nich należący do stowarzyszenia Canadian Paint and Coatings Association podpisali zgodnie list intencyjny deklarujący wypełnienie przez nich zobowiązań narzucanych przez te proekologiczne inicjatywy.

Z myślą natomiast o obywatelach, którzy nie wiedzą w jaki sposób pozbyć się kłopotliwych śmieci, powołany został program Orange Drop. Odniósł on duży sukces – w ramach niego w roku 2011 odzyskano ponad 26 milionów kilogramów odpadów. Z tego nieco ponad 10 mln stanowiły farby, co porównać można z wagą dwóch tysięcy dorosłych słoni afrykańskich. Prawie 8,5 mln kilogramów – tyle, co 161 wypełnionych ciężarówek City of Toronto – ważyły zebrane filtry oleju, natomiast masa zgromadzonych baterii – ponad milion kilogramów – równa była masie 63 szkolnych autobusów.

Program wzorowany na Product Care został już wprowadzony w Stanach Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że i inne państwa wkrótce wezmą przykład z Kanady i więcej uwagi poświęcą zagadnieniu zarządzania odpadami.