a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Farba poliuretanowa z oleju mahua

Naukowcy opracowali nowego typu antykorozyjną farbę poliuretanową z odnawialnych surowców. Do jej otrzymywania wykorzystuje się olej z nasion indyjskiej rośliny mahua.

farba poliuretanowa

Fot. dinesh_valke / Foter / CC BY-NC-ND

Mahua (Madhuca indica) to drzewo występujące w tropikalnych regionach Indii. Olej z jego nasion wykorzystano jako ekologiczny surowiec do produkcji farby poliuretanowej. Poprzez szereg reakcji otrzymano z niego żywicę polieteramidową (MPEA).

Następnie drogą reakcji z metylenodifenylodiizocyjanianem (MDI) i diizocyjanianem toluenu (TDI) z tak powstałej żywicy otrzymano farbę poliuretanową. Naniesiono ją na podłoża stalowe i płyty wiórowe oraz sprawdzono właściwości i stabilność termiczną otrzymanej powłoki. Zmierzono jej połysk, elastyczność, odporność na zarysowania i uszkodzenia, twardość, adhezję i odporność chemiczną.

Wyniki były bardzo obiecujące. Okazało się, że farba wykazuje wyjątkowo dobre właściwości mechaniczne i odporność na korozję. Artykuł opisujący przeprowadzone badania opublikowano w czasopiśmie Progress in Organic Coatings.

Źródło: european-coatings.com