a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjnedo ścian i elewacjiFarba dyspersyjna, lateksowa czy emulsyjna – którą wybrać?

Farba dyspersyjna, lateksowa czy emulsyjna – którą wybrać?

Wybór odpowiedniej farby do malowania często jest dużym problemem. Zastanawiamy się nie tylko nad jej kolorem, ale także nad rodzajem i jakością farby. Odnalezienie wartościowych informacji w gąszczu artykułów poradnikowych jest naprawdę kłopotliwe. Z tego względu warto zacząć od odpowiedzi na pytanie, czym jest farba, jakie składniki ją tworzą oraz jakimi cechami się charakteryzuje.

fot: Sergej Toporkov (fotolia.com)

fot: Sergej Toporkov (fotolia.com)

Co wchodzi w skład farby?

Farba to mieszanina różnych składników rozprowadzana na dowolnej powierzchni w celu pokrycia jej barwną powłoką. W skład farby wchodzą wypełniacze, pigmenty, rozpuszczalniki, a także spoiwa polimerowe i dodatki. Te ostatnie pełnią funkcje dyspergujące, zagęszczające, odpieniające lub plastyfikujące.

Składniki tworzące farbę determinują właściwości ostatecznego wyrobu, dlatego warto zwrócić uwagę na funkcje, jakie odgrywają poszczególne komponenty mieszaniny. Taka analiza pozwoli ocenić jakość farby i wybrać tę o najlepszych parametrach do wymaganych zastosowań. Najważniejszymi składnikami farby są:

  • pigmenty – odpowiedzialne za kolor farby i jego nasycenie. Istnieją dwa rodzaje pigmentów, które różnią się między sobą budową chemiczną. Są to pigmenty organiczne i nieorganiczne.
  • wypełniacze – odpowiedzialne za wypełnianie pustych miejsc w mieszaninie. Ich obecność gwarantuje odpowiednią ilość suchej masy w farbie. Ponadto posiadają dodatkową zaletę – poprawiają parametry takie jak odporność na szorowanie oraz krycie.
  • spoiwa polimerowe (błonotwórcze) – odpowiedzialne za przyczepność farby do powierzchni, na którą została naniesiona. Dzięki nim mieszanina posiada jednorodną konsystencję i większą odporność na czynniki chemiczne i fizyczne. Są niewątpliwie najważniejszym komponentem Mogą to być dyspersje akrylowe lub kopolimery octanu winylu. Otrzymywane są w procesie polimeryzacji emulsyjnej, w którym udział biorą surfaktanty (dowiedz się więcej o surfaktantach).

To właśnie one emulgują monomery w wodzie, umożliwiając zachodzenie reakcji polimeryzacji. Ponadto surfaktanty stabilizują nowopowstałe polimery, zapewniając jednorodność całemu układowi.

  • substancje funkcyjne – odpowiedzialne za modyfikowanie właściwości farby. Substancje te charakteryzują się zdolnościami dyspergującymi (dowiedz się więcej o dyspergatorach) i zagęszczającymi, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie wyrobu o jednolitej i stabilnej formulacji.

W procesie produkcji farb używane są także rozpuszczalniki. Są to ciecze organiczne lub woda będąca bazą farb wodorozcieńczalnych. Z fizycznego punktu widzenia tego typu farby są dyspersjami substancji stałych w wodzie, dlatego nazywane są farbami dyspersyjnymi. W takim układzie pigmenty, wypełniacze i polimer błonotwórczy stanowią fazę rozproszoną w wodzie. Cząsteczki stałe są od siebie oddalone, ponieważ każdą z nich otacza rozpuszczalnik – woda. Zawieszone drobiny nie łączą się ponownie ze sobą dzięki specjalnym substancjom powierzchniowo czynnym, czyli surfaktantom.

Jakie właściwości mają farby dyspersyjne?

Farby dyspersyjne mają o wiele więcej zalet niż produkty na bazie rozpuszczalników organicznych. Przewagą wyrobów wodorozcieńczalnych jest między innymi łatwiejsza aplikacja i szybkie schnięcie, mniejsza zawartość lotnych związków organicznych, duża wydajność i odporność na szorowanie, a także brak negatywnych skutków działania na środowisko.

Farby wodorozcieńczalne są preparatami, które można stosować na różnych podłożach – gipsie, betonie, cegle, tynku, drewnie, a także na tworzywach sztucznych. Nie zaleca się pokrywania farbami wodorozcieńczalnymi powierzchni wapiennych. Ten rodzaj farb świetnie się sprawdzi zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Jakie są różnice między farbami dyspersyjnymi, lateksowymi i emulsyjnymi?

Farby lateksowe i emulsyjne często klasyfikowane są jako farby dyspersyjne. Dzieje się tak dlatego, że każda z nich jest w pewnym sensie układem dyspersyjnym. W takim razie dlaczego są odmiennie nazywane i kategoryzowane jako lateksowe czy emulsyjne?

Dzieje się tak dlatego, że farby te różnią się między sobą właściwościami i trwałością. Emulsja to odmiana dyspersji z dwiema fazami ciekłymi – rozproszoną i rozpraszającą. Stanowią je płynna żywica i woda. Farby emulsyjne na tle innych rodzajów produktów do malowania są traktowane jako wyroby sprawdzające się jedynie w niewymagających warunkach. Zazwyczaj stosowane są wewnątrz budynków, gdzie nie są narażone na szkodliwe lub niekorzystne czynniki, takie jak wilgoć czy mróz. Właśnie z tego powodu farby emulsyjne są postrzegane jako produkty niskiej jakości.

Farby lateksowe utożsamiane są z wyrobami premium odpornymi na różne czynniki, w tym na ścieranie, wilgoć i zanieczyszczenia. W rzeczywistości jednak słowo lateks jest synonimem dyspersji. Nazwy te są często stosowane zamiennie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Przyczyny tego zjawiska należy szukać w różnicy tłumaczeń i genezie słów. Tę teorię popiera zapis pochodzący z normy dotyczącej terminów i definicji wyrobów lakierowych: PN-EN 971-1, w której napisane jest „farba dyspersyjna (ang. emulsion paint, latex paint)”, czyli emulsyjna lub lateksowa.

Jak sprawdzić jakość farby?

Farba dobrej jakości to taka, która ma wysoką zawartość spoiwa i pigmentów. Im jest ich więcej, tym lepszy produkt. Niewielkie napigmentowanie i duża zawartość wypełniaczy w składzie farby wskazuje na produkt niskiej jakości. Można go także rozpoznać podczas malowania, kiedy krycie powierzchni powłoką jest bardzo słabe i czynność nanoszenia farby trzeba powtarzać wielokrotnie. Ostatecznie farba niższej jakości, zwykle tańsza, może okazać się znacznie droższym rozwiązaniem z powodu niskiej wydajności.

Dowiedz się więcej o firmie