a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweFale terahercowe do pomiaru grubości powłok TBC

Fale terahercowe do pomiaru grubości powłok TBC

Japońscy badacze dokonali pomiaru grubości powłok TBC przy pomocy fal terahercowych. Uzyskane wyniki w dużej mierze pokrywały się z rezultatami uzyskanymi przy użyciu grubościomierza kontaktowego, co dowodzi, że metoda wykorzystująca fale terahercowe jest dokładna i może być powszechnie wykorzystywana.

fale terahercowe

Naukowcy z Japonii zbadali grubość powłoki TBC na łopatkach turbiny gazowej przy pomocy fal submilimetrowych.
Fot. fotografia cole / Foter.com / CC BY-NC-ND 2.0

Rezultaty badań japońskich naukowców potwierdzają doniesienia Anisa Rahmana, założyciela firmy Applied Research and Photonics. Amerykański badacz i przedsiębiorca stwierdził niedawno, że fale terahercowe (submilimetrowe) to prosty sposób na ocenę grubości powłoki bez jej uszkodzenia. Obecnie tradycyjną metodą pomiaru grubości jest wykorzystanie grubościomierza kontaktowego, który daje dużą dokładność, ale minimalnie uszkadza badaną warstwę.

Naukowcy z Japonii wykorzystali ten rodzaj fal do zbadania grubości powłok TBC na łopatkach turbiny gazowej. W swoich badaniach uwzględnili chropowatość warstwy zewnętrznej i jej wpływ na pomiar.

Grubość powłoki oceniono na podstawie natężenia fali po odbiciu oraz czasu jej powrotu. Wyniki porównano z tymi uzyskanymi przy pomocy tradycyjnego grubościomierza kontaktowego i z obserwacji mikroskopowych. Różniły się one w stopniu nie większym niż 6%, co oznacza że metoda ta może być z powodzeniem stosowana jako nieniszcząca technika pomiaru grubości powłoki.

Artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie Electrical Engineering in Japan.

Źródło: european-coatings.com