a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweFale terahercowe najdokładniej zmierzą grubość farby

Fale terahercowe najdokładniej zmierzą grubość farby

Technologia terahercowa jest dziś stosowana w wielu branżach, przede wszystkim w zabezpieczeniach i obrazowaniu medycznym. Nowe badania pokazują jednak, że może być również niezwykle dokładnym narzędziem do sprawdzania grubości powłok malarskich.

fale terahercowe

Twórcy technologii twierdzą, że znajdzie ona zastosowanie przede wszystkim w lakiernictwie samochodowym, gdzie nanoszone są złożone, wielowarstwowe systemy powłok. Fot. daisytrench / rgbstock.com

Promieniowanie terahercowe (THz), czyli fale elektromagnetyczne z zakresu gdzieś pomiędzy mikrofalami a promieniowaniem podczerwonym, jest pod lupą naukowców już od dziesiątek lat. Ale dopiero niedawno naukowcy zaczęli odkrywać sposoby jego praktycznego wykorzystania. Fale terahercowe mogą przenikać stałe, nieprzejrzyste materiały, co czyni tę technologię bardzo użyteczną choćby w kontroli bagaży.

A może… pomiar grubości farby?

Ostatnio pojawił się jeszcze jeden pomysł. Kilka dni temu zespół z University of Kaiserslautern oraz Fraunhofer Institute for Physical Measurement Techniques, również w Kaiserslautern, opublikował w czasopiśmie „Applied Physics Letters” artykuł o wykorzystaniu promieniowania terahercowego do pomiaru grubości warstw farby.

Zdaniem autorów publikacji rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie zwłaszcza w lakiernictwie samochodowym, gdzie stosowane są złożone, wielowarstwowe systemy powłok. Obecnie pomiaru grubości dokonuje się tam przy użyciu magnetyzmu, prądów wirowych i ultradźwięków, ale metody te mają swoje wady.

Jak działa technologia zaproponowana przez badaczy z Kaiserslautern? Kiedy w kierunku powierzchni wyśle się dawkę promieniowania terahercowego, po pewnym czasie powraca do nas promieniowanie odbite – zarówno od podłoża, jak i od każdej pojedynczej warstwy. Grubości poszczególnych warstw są mierzone na podstawie czasu, po jakim do aparatu dociera odbite promieniowanie.

Dokładniej niż kiedykolwiek

Nie jest to pierwsza propozycja wykorzystania fal terahercowych do pomiaru grubości filmu – podobny pomysł pojawiał się już kilkakrotnie, ale tym razem naukowcy dopracowali algorytm, na podstawie którego obliczana jest grubość warstwy. Dzięki temu technika ta stała się bardziej precyzyjna niż kiedykolwiek.

Jak zapewniają jej twórcy, w ten sposób można mierzyć grubość powłoki z dokładnością rzędu kilku mikronów, a nawet większą. Metoda jest bardzo wszechstronna – można ją stosować również na metalu, polimerach wzmacnianych włóknem węglowym czy na dielektrykach.

Jak mówi Rene Beigang, szef zespołu badawczego pracującego nad technologią, propozycja ta jest ściśle dostosowana do potrzeb przemysłu. Gwarantuje ona bowiem dokładny pomiar także np. w przypadku nanoszenia farby mokro-na-mokro. To szczególnie ważne w branży samochodowej, aplikacja powłoki lakierniczej na karoserię jest bowiem procesem złożonym i wymaga dużo dokładniejszych metod pomiarowych.

Źródło: paintsquare.com