a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweErnst & Young monitoruje łańcuch dostaw AkzoNobel

Ernst & Young monitoruje łańcuch dostaw AkzoNobel

AkzoNobel i Solvay zawarły porozumienie z koncernem Ernst & Young. Celem współpracy ma być monitorowanie wykorzystania ekologicznych surowców przy produkcji farb.

Ernst & Young AkzoNobel

Fot. Avi1111 dr. avishai teicher (Wikimedia Commons)

Zaczęło się od umowy między AkzoNobel i Solvay zawartej w ubiegłym roku. Koncern AkzoNobel zadeklarował wówczas, że będzie stopniowo zwiększać wykorzystanie ekologicznej epichlorohydryny otrzymywanej przy pomocy technologii Epicerol®.

Epichlorohydryna to podstawowy składnik żywic epoksydowych. Opracowana przez Solvay technologia Epicerol®, która służy do otrzymywania tego surowca, pozwala znacznie zredukować ślad węglowy i jest bezpieczna dla środowiska. Dlatego też firma AkzoNobel postanowiła zastąpić stosowaną w swoich zakładach tradycyjną epichlorohydrynę tym ekologicznym odpowiednikiem.

Na mocy nowego porozumienia między AkzoNobel, Solvay i Ernst & Young zostanie wypracowana metodologia, która pozwoli precyzyjnie ocenić i kontrolować zużycie tego przyjaznego środowisku surowca. W ten sposób będzie można jednoznacznie stwierdzić, czy cel, który postawił sobie AkzoNobel – udział ekologicznej epichlorohydryny w całej ilości tego związku wykorzystywanej w zakładach na poziomie 20% do roku 2016 – rzeczywiście został zrealizowany.

Jak deklarują przedstawiciele Ernst & Young, opracowana metoda może być stosowana nie tylko dla tego konkretnego surowca, ale i dla innych środków chemicznych.

Źródło: AkzoNobel