a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweChiński rynek farb

Chiński rynek farb

IRL, zajmujący się analizą rynku farb oddział Business Research Group, przygotował nowy raport dotyczący przemysłu farbiarskiego w Chinach – „A Profile of the Chinese Paint Industry”. Stanowi on uaktualnienie podobnego raportu z roku 2009 i zawiera najnowsze trendy przemysłowe oraz dane rynkowe dla tej części świata.

fot. arch. Dulux

Przez ostatnie dziesięć lat z roku na rok (z wyjątkiem naznaczonego kryzysem roku 2008) obserwuje się w Chinach znaczący wzrost konsumpcji farb. W roku 2011 wielkość ta wyniosła już 11 milionów ton. Prym wiodą powłoki architektoniczne. Duże powodzenie – mimo nieciekawej sytuacji ekonomicznej na świecie – przynosi jednak producentom farb również skupienie się na potrzebach rodzimego przemysłu konstrukcyjnego, motoryzacyjnego, elektronicznego oraz sprzętów AGD.

Wiele okazji marketingowych stwarza wytwórcom farb także rozwój infrastruktury na tamtym obszarze. W ostatnich latach Chiny były gospodarzem kilku ważnych wydarzeń o zasięgu światowym – między innymi Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r., targów World Expo w Szanghaju w 2010 oraz XVI Igrzysk Azjatyckich w Kantonie w 2010. Wszystkie te przedsięwzięcia wymagały wielu prac budowlanych i renowacyjnych.

Inna przyczyna rozwoju infrastruktury to zabudowa dotychczas nie zagospodarowanych terenów wiejskich. Mało rozwinięte obszary stanowią wciąż bardzo dużą część kraju, o czym świadczy między innymi stosunkowo niska konsumpcja farby na osobę w Chinach – zaledwie 7,2 kg. Obecnie więc powstaje wiele nowych dróg, budynków, zakładów produkcji energii, szkół i szpitali. W ciągu najbliższych pięciu lat rząd chiński planuje wybudować 36 milionów tanich lokali mieszkalnych. Stwarza to rzecz jasna ogromny potencjał do wykorzystania przez przemysł farbiarski. Rosnąca sprzedaż samochodów, słaba jakość chińskich dróg i ograniczone możliwości pozbywania się starych samochodów na zasadzie „scrappage scheme” (rządowy upust na nowe auto pod warunkiem zwrócenia przy kupnie starego) sprzyjają z kolei chińskiemu przemysłowi farb dla motoryzacji. Nowe projekty obejmujące rozbudowę i wykorzystanie platform przybrzeżnych zwiększają natomiast zapotrzebowanie na farby ochronne do stosowania w środowisku morskim.

Młodzi, bardziej wymagający klienci poszukiwać będą w najbliższym czasie rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku i bezpieczniejszych, dlatego na znaczeniu zyskają z pewnością farby nie zawierające ołowiu, formaldehydów, o obniżonych emisjach LZO oraz innych szkodliwych substancji. Opracowanie nowych tego typu formuł będzie zresztą wkrótce koniecznością, ponieważ, jak wiadomo, regulacje związane z ekologią z roku na rok coraz bardziej się zaostrzają.

Bazując na dotychczasowych danych IRL przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat tempo wzrostu chińskiego rynku farb wyniesie około 10% na rok, największym powodzeniem zaś będą się cieszyły farby do oznakowania dróg, farby na tworzywa sztuczne, farby dla motoryzacji oraz lakiery ochronne. Ma to zrekompensować stosunkowo mniejsze zapotrzebowanie na farby do drewna i powłoki motoryzacyjne OEM. Ponadto zgodnie z prognozami chiński rynek – obecnie bardzo rozdrobniony, liczący ponad 20 tysięcy dostawców farb, stanowiących przeważnie małe firmy – będzie w przyszłości powoli się jednoczył. Drobni przedsiębiorcy nie zdołają bowiem sprostać surowym przepisom dotyczącym ochrony środowiska oraz coraz większemu zapotrzebowaniu na produkty najwyższej jakości.

Źródło: www.informationresearch.co.uk